Státní doktorské zkoušky

Státní doktorské zkoušky v oboru Biochemie
Zkušební komise bude zasedat dne 22. dubna 2015 od 8:00h hodin v Zasedací místnosti děkanátu FPBT (přízemí budovy B, místnost č. 10)
Státní doktorské zkoušky v oboru Mikrobiologie
Zkušební komise bude zasedat dne 23. dubna 2015 od 9:00h hodin v Zasedací místnosti děkanátu FPBT (přízemí budovy B, místnost č. 10)

Státní doktorské zkoušky v oboru Biochemie

Komise:
předseda prof. Ing. Jan Káš, DrSc. FPBT VŠCHT Praha
místopředseda prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc. FPBT VŠCHT Praha
členové prof. Ing. Ladislav Fukal, CSc. FPBT VŠCHT Praha
doc. Ing. Petra Lipovová, Ph.D. FPBT VŠCHT Praha
doc. Ing. Pavel Ulbrich, Ph.D. FPBT VŠCHT Praha
doc. Ing. Vojtěch Spiwok, Ph.D. FPBT VŠCHT Praha
přihlášení studenti:
Ing. Lucie Ježková
Ing. Alena Keprová
Ing. Iva Machová
Ing. Klára Pečánková
Ing. Růžena Píchalová
Ing. Iva Pitelková

Státní doktorské zkoušky v oboru Mikrobiologie

Komise:
předseda prof. Ing. Katerina Demnerová, CSc. FPBT VŠCHT Praha
místopředseda doc.RNDr. Jarmila Pazlarová, CSc. FPBT VŠCHT Praha
členové doc. MUDr. Marek Bednář, CSc. 3.LF UK Praha
prof. Ing. Vojtěch Rada, CSc. FAPPZ ČZU Praha
prof. Ing. Blanka Králová, CSc. FPBT VŠCHT Praha
doc. Ing. lgor Hochel, CSc. FPBT VŠCHT Praha
doc. Ing. Pavel Ulbrich, Ph.D. FPBT VŠCHT Praha
přihlášení studenti:
Ing. Kateřina Hložková
Mgr. Hana Langerová
Ing. Andrea Švenkrtová