Přednáška Člověk a retroviry, souboj i spolupráce

Datum: 23.4.2015 17:00 - 19:00
Místo konání: ÚMCH AV ČR, Posluchárna A, Heyrovského nám. 2, Praha, Petřiny
Kategorie: Věda
Typ akce: Přednáška
Přednášející: doc. Ing. Pavel Ulbrich, Ph.D.
Jazyk akce: CZ

Retroviry patří do skupiny komplexních virů, které mají ve svém životním cyklu mnoho zajímavých a unikátních mechanismů. Některé retroviry způsobují u člověka i ostatních obratlovců závažné, často smrtelné infekce, jako jsou například AIDS či leukemie. Celosvětově každým rokem na AIDS umírá kolem 2 milionů lidí a stále neexistuje účinná a pro všechny nakažené dostupná léčba. Proto studium retrovirů, detailní pochopení jejich životního cyklu a návrh účinné antiretrovirové terapie jsou stále prioritami mnoha výzkumných vědeckých týmů.

Retroviry ale nejsou pouze "zabijáci", díky jejich unikátním schopnostem je lze i účinně využívat, například při genových terapiích pro dopravu cíleně vybraných genů do hostitelské buňky. Je tedy možné, že v budoucnu budou stále více používány i v medicíně pro léčbu závažných dědičných onemocnění či rakoviny.

Při stanovení kompletní nukleotidové sekvence lidského genomu bylo zjištěno, že jeho velká část obsahuje geny a sekvence pocházející z retrovirů.

V poslední době se ukazuje, že tyto retrovirové sekvence pravděpodobně měly a stále mají velký význam nejen při evoluci člověka, ale že jsou důležité i pro zajištění syntézy některých funkčně významných proteinů.

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Těší se na vás Veronika Felklová a Jiří Trousil, organizátoři