Kontakt

prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc.
E-mail:katerina.demnerova@vscht.cz
Telefon:(+420) 22044 3025
Fax:(+420) 22044 3010
Místnost:Y01A
Pozice:profesor
Ústavní funkce:
Skupina:Laboratoř potravinářské mikrobiologie
Laboratoř aplikované mikrobiální ekologie