Kontakt

doc. Ing. Igor Hochel, CSc.
E-mail:igor.hochel@vscht.cz
Telefon:(+420) 22044 3019
(+420) 22044 5166
Fax:
Místnost:V02
B244
Pozice:docent, vedoucí skupiny
Ústavní funkce:tajemník
Skupina:Laboratoř imunochemických a mikrobiologických metod
Laboratoř živočišné biochemie