Kontakt

Ing. Anna Macůrková
E-mail:anna.macurkova@vscht.cz
Telefon:(+420) 22044 5172
Fax:
Místnost:V05
Pozice:doktorand
Ústavní funkce:
Skupina:Laboratoř aplikované mikrobiální ekologie