Kontakt

prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc.
E-mail:milan.kodicek@vscht.cz
Telefon:(+420) 22044 3836
Fax:
Místnost:BS91
Pozice:profesor
Ústavní funkce:
Skupina:Laboratoř aplikované proteomiky