Kontakt

prof. Ing. Tomáš Macek, CSc.
E-mail:tomas.macek@vscht.cz
Telefon:(+420) 22044 5139
Fax:
Místnost:B208
Pozice:profesor
Ústavní funkce:
Skupina:Laboratoř aplikované mikrobiální ekologie