Kontakt

Dinh Kim Phuong
E-mail:dinhkimp@vscht.cz
Telefon:(+420) 22044 3017
Fax:
Místnost:B207
Pozice:doktorand
Ústavní funkce:
Skupina:Laboratoř biochemie rostlin