Kontakt

Jana Pazderová
E-mail:jana.pazderova@vscht.cz
Telefon:(+420) 22044 3021
Fax:
Místnost:V04
Pozice:technický pracovník
Ústavní funkce:
Skupina:Laboratoř aplikované mikrobiální ekologie