Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚstav biochemie a mikrobiologie  → Vědecké zaměření ústavu → Řešené projekty
iduzel: 29804
idvazba: 37931
šablona: stranka_ikona
čas: 14.8.2020 03:32:35
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Řešené projekty

Grantová agentura České republiky (GAČR)

 •  GA16-07441S - prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc. Dlouhodobý vliv různých typů hnojení na půdní biotu s důrazem na účinek organických polutantů spojených s lidskou činností
 •  GA16-15065S - doc. Ing. Pavel Kotrba, Ph.D. Faktory ovlivňující akumulaci těžkých kovů velkými houbami
 •  GA16-34839L - doc. Ing. Pavel Kotrba, Ph.D. Hyperakumulace arzénu v houbách
 •  GA17-00227S - doc. Ing. Ondřej Uhlík, Ph.D. Úloha sekundárních rostlinných metabolitů v ekologii půdních mikroorganicmů
 •  GA17-05151S - prof. RNDr. Olga Valentová, CSc. Enzymy metabolizující fosfolipidy jako nové komponenty signální dráhy kyseliny salicylové
 •  GA17-10591S - doc. Ing. Pavel Kotrba, Ph.D. Vymezení fyziologických, metabolických a adaptačních procesů u kapradiny Pteris cretica rostoucí na půdách kontaminovaných arsenem
 •  GA17-15936S - prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc. Interakce nanočástic modifikovaných přírodními látkami s biofilmy patogenních mikroorganismů
 •  GA17-24281S - prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc. Intracelulární transport retrovirových proteinů a inkorporace obalových glykoproteinů
 • GA18-00036S - doc. Ing. Ondřej Uhlík, Ph.D. Ekologie extrémofilních mikroorganismů ve vodách kulturně významných českých pramenů
 • GA18-00150S - prof. Ing. Tomáš Macek, CSc. Minoritní a neobvyklé flavonolignany: Chemo-enzymatická příprava a biologická aktivita
 • GA18-05076S - prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc. Biomateriály obsahující oktaedrické molybdenové klastry jako radiosensitizátory singletového kyslíku
 • GA18-16549S - prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc. Prevalence a diverzita Campylobacter jejuni isolovaných z environmentálních, klinických a potravinových vzorků a identifikace faktorů umožňujících jejich přežívání.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

 •  FV10155 - prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc. Řasové biotechnologie pro potravinářství - příprava proteinů, polysacharidů a karotenů heterotrofní kultivací mikrořas se sníženým množstvím chlorofylu
 •  FV10471 - doc. Ing. Ondřej Uhlík, Ph.D. Výzkum selektivní inovační technologie podpory kometabolického aerobního mikrobiálního odbourávání polychlorovaných organických sloučenin pro sanaci a stabilizaci území s kontaminací persistentními organickými látkami
 •  CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0009936 - prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc. Aplikace nanovláken do potravinových obalů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

 •  LM2015047 - doc. Ing. Vojtěch Spiwok, Ph.D. Česká národní infrasturktura pro biologická data (ELIXIR CZ)

Technologická agentura České republiky (TAČR)

 •  TH01030475 - doc. Ing. Ondřej Uhlík, Ph.D. Komplexní vodíková technologie pro nápravu ekologických škod in situ způsobených ClU

Aktualizováno: 27.2.2018 12:27, Autor: Tereza Kobzová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi