Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚstav biochemie a mikrobiologie  → Vědecké zaměření ústavu → Řešené projekty
iduzel: 29804
idvazba: 37931
šablona: stranka_ikona
čas: 24.2.2018 06:44:34
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Řešené projekty

Grantová agentura České republiky (GAČR)

 • GA13-28283S - prof. Ing. Tomáš Macek, CSc. Spojení ekologie mikrobiálních komunit a degradace xenobiotik - využití metagenomiky k analýze mikrobiálního degradačního potenciálu
 •  15-02328S - doc. Ing. Ondřej Uhlík, Ph.D. Organismy a mechanismy určující osud endokrinních disruptorů v životním prostředí
 •  15-22276S - prof. Ing. Tomáš Macek, CSc. Příprava transgenních rostlin se zvýšenou rezistencí proti stresu
 •  16-07441S - prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc. Dlouhodobý vliv různých typů hnojení na půdní biotu s důrazem na účinek organických polutantů spojených s lidskou činností
 •  16-15065S - doc. Ing. Pavel Kotrba, Ph.D. Faktory ovlivňující akumulaci těžkých kovů velkými houbami
 •  16-34839L - doc. Ing. Pavel Kotrba, Ph.D. Hyperakumulace arzénu v houbách
 •  17-00227S - doc. Ing. Ondřej Uhlík, Ph.D. Úloha sekundárních rostlinných metabolitů v ekologii půdních mikroorganicmů
 •  17-05151S - prof. RNDr. Olga Valentová, CSc. Enzymy metabolizující fosfolipidy jako nové komponenty signální dráhy kyseliny salicylové
 •  17-10591S - doc. Ing. Pavel Kotrba, Ph.D. Vymezení fyziologických, metabolických a adaptačních procesů u kapradiny Pteris cretica rostoucí na půdách kontaminovaných arsenem
 •  17-15936S - prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc. Interakce nanočástic modifikovaných přírodními látkami s biofilmy patogenních mikroorganismů
 •  17-24281S - prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc. Intracelulární transport retrovirových proteinů a inkorporace obalových glykoproteinů

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

 •  FV10155 - prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc. Řasové biotechnologie pro potravinářství - příprava proteinů, polysacharidů a karotenů heterotrofní kultivací mikrořas se sníženým množstvím chlorofylu
 •  FV10471 - doc. Ing. Ondřej Uhlík, Ph.D. Výzkum selektivní inovační technologie podpory kometabolického aerobního mikrobiálního odbourávání polychlorovaných organických sloučenin pro sanaci a stabilizaci území s kontaminací persistentními organickými látkami

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

 •  LM2015047 - doc. Ing. Vojtěch Spiwok, Ph.D. Česká národní infrasturktura pro biologická data (ELIXIR CZ)
 •  7AMB15AR006 - doc. Ing. Ondřej Uhlík, Ph.D. Mikrobiální diversita v patagonských půdách s různým využitím a pod vlivem různých polutantů

Technologická agentura České republiky (TAČR)

 •  TH01030475 - doc. Ing. Ondřej Uhlík, Ph.D. Komplexní vodíková technologie pro nápravu ekologických škod in situ způsobených ClU

Aktualizováno: 26.9.2017 11:56, Autor: Tereza Kobzová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum