Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚstav biochemie a mikrobiologie  → Vědecké zaměření ústavu → Vědecké skupiny → Laboratoř živočišné biochemie
iduzel: 29803
idvazba: 86871
šablona: stranka
čas: 30.5.2023 14:07:08
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 29803
idvazba: 86871
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'biomikro.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/vyzkum/vedecke-skupiny/LZB'
iduzel: 29803
path: 8548/29628/29629/29705/29759/29793/29803
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Laboratoř živočišné biochemie

Náplní práce laboratoře živočišné biochemie je zejména molekulární endokrinologie, imunologie a výzkum vlivu oxidativního stresu na organismus. Na molekulární úrovni se zabýváme výzkumem regulačních mechanismů, ke kterým dochází v imunitním systému, tukové a jaterní tkáni a které mají vliv na rozvoj insulinové rezistence a metabolického syndromu. Naším záměrem je také nalézt postupy a látky umožňující léčbu těchto civilizačních chorob. Dále se zaměřujeme na imunologickou podstatu zkřížených alergických reakcí mezi pylem z cypřiše, broskvemi a citrusy, které jsou příčinou tzv. pylově-potravinového syndromu.

Řešené projekty

Mechanismus působení nikotinamidfosforibosyltransferasy

Obezita postihuje vysoký počet lidí a její prevalence stoupá. Před více než 30 lety bylo objeveno, že tuková tkáň není pouhé úložiště tuku, ale probíhá zde regulace na velice složité úrovni a dochází tu k sekreci tkáňových hormonů označovaných jako adipokiny. Ty mají vliv zejména na metabolismus lipidů a sacharidů a jsou často odpovědné za rozvoj insulinové rezistence a následně diabetes mellitus II. typu. Tento objev udělal z „pouhého“ úložiště tuku největší endokrinní orgán v těle. Naším cílem je objasnění vlastností jednoho z adipokinů – visfatinu, neboli nikotinamidfosforibosyltransferasy (Nampt). Snažíme se charakterizovat, jakým způsobem je Nampt v buňce lokalizována, transportována a jak je sekretována do extracelulárního prostředí. Případně, zda má vliv na rozvoj obezity a metabolického syndromu.

Nikotinamidfosforibosyltransferase je totiž připisována řada funkcí, z nichž nejdůležitější je její působení v roli esenciálního enzymu v syntéze NAD. NAD není pouze kofaktorem oxidoreduktas, ale slouží také jako substrát neredoxních reakcí, které probíhají zejména v jádru a jsou zodpovědné za opravy DNA, řízení buněčného cyklu a apoptózy. V poslední době začíná být Nampt spojována i s rozvojem rakoviny, protože v mnoha nádorových buňkách byla zjištěna její zvýšená produkce. Z tohoto důvodu je naším cílem bližší pochopení, jakým způsobem se Nampt podílí na rozvoji rakoviny.

Ke studiu těchto dějů používáme buněčné linie adipocytů, hepatocytů, makrofágů. Součástí výzkumu jsou také molekulárně genetické techniky, příprava geneticky modifikovaných buněk nebo fluorescenční a superrozlišovací mikroskopie.

In vitro kultivovaný adipocyt s červeně obarvenými tukovými kapénkami.                                 

In vitro kultivovaný adipocyt s červeně obarvenými tukovými kapénkami.

Preadipocyty 3T3-L1                      Makrofágy U-937

Preadipocyty 3T3-L1 a makrofágy U-937 se stabilně vneseným genem pro nikotinamidfosforibosyltransferasu s fluorescenční značkou. Snímky byly pořízeny fluorescenčním mikroskopem.

 

Spolupráce

  • Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM), Praha
  • Biotechnologický ústav AV ČR, Vestec
  • Fyziologický ústav AV ČR, Praha

Křížová reaktivita alergenů z cypřiše

V dnešní době stále více lidí trpí alergiemi, a to zejména v průmyslově vyspělých zemích, kde je alergií postiženo téměř 30 % populace. Lékaři rovněž zaznamenávají nárůst případů tzv. kombinovaných alergií neboli tzv. "pylově-potravinového syndromu", kdy se u alergiků objevují křížové reakce mezi pylem a potravinami. Odhaduje se, že až 60 % potravinových alergií se vyskytuje společně s respiračními. Ve spolupráci s francouzskými kolegy studujeme pomocí elektroforézy a imunoblotu křížové interakce pylu z cypřiše, který je ve Francii a obecně v celém Středomoří významným alergenem. Navíc je alergie na tento pyl často spojena s potravinovou alergií na broskve či citrusy. Prokázání křížové reaktivity a identifikování jejích příčin umožňuje zlepšení diagnózy alergií, která následně vede k lepší, individualizované léčbě pacientů.

Spolupráce

  • Pasteur Institute a Hospital Trousseau, Paříž, Francie

Pylová zrna cypřiše

Pylová zrna cypřiše pod skenovacím elektronovým mikroskopem (2200x). Na povrchu exiny (vnější membrány) jsou viditelné orbikuly neboli “Ubischova tělíska” (granule o velikosti 300–600 nm), charakteristické pro pyl cypřišovitých (Cupressaceae).

© Youcef Shahali / Colorization Jean-Marc Panaud, Institut Pasteur.

 

Publikace

Nuclear transport of nicotinamide phosphoribosyltransferase is cell cycle–dependent in mammalian cells, and its inhibition slows cell growth. Svoboda P., Křížová E., Šestáková Š., Vápenková K., Knejzlík Z., Rimpelová S., Rayová D., Volfová N., Křížová I., Rumlová M., Sýkora D., Kizek R., Haluzík M., Zídek V., Zídková J., Škop V. Journal of Biological Chemistry 2019; 294(22): 8676-8689

 Cypress Pollinosis: from Tree to Clinic. Charpin D., Pichot C., Belmonte J., Sutra J.P., Zidkova J., Chanez P., Shahali Y., Sénéchal H., Poncet P. Clinical Reviews in Allergy & Immunology 2017; 1-22, DOI: https://doi.org/10.1007/s12016-017-8602-y

A new allergen family involved in pollen food associated syndrome: snakin/gibberellin regulated proteins. Sénéchal H., Šantrůček J., Melčová M., Svoboda P., Zídková J., Charpin D., Guilloux L., Shahali Y., Selva M.-A., Couderc R., Aizawa T., Poncet P. Journal of Allergy and Clinical Immunology 2018; 141(1):411–414

The effect of zinc and/or vitamin E supplementation on biochemical parameters of selenium-overdosed rats. Melčová M., Száková J., Mlejnek P., Zídek V., Fučíková A., Praus L., Zídková J., Mestek O., Kaňa A., Mikulík K., Tlustoš P. Polish journal of veterinary sciences 2018; 21(4):731-740, DOI: https://doi.org/10.24425/124312

Visfatin is actively secreted in vitro from U-937 macrophages, but only passively released from 3T3-L1 adipocytes and HepG2 hepatocytes. Svoboda P., Křížová E., Čeňková K., Vápenková K., Zídková J., Zídek V., Škop V. Physiological research 2017; 66 (4):709-714

The Response of Macro-and Micronutrient Nutrient Status and Biochemical Processes in Rats Fed on a Diet with Selenium-Enriched Defatted Rapeseed and/or Vitamin E Supplementation. Rýdlová M., Růnová K., Száková J., Fučíková A., Hakenová A., Mlejnek P., Zídek V., Tremlová J., Mestek O., Kaňa A., Zídková J., Melčová M., Truhlářová K., Tlustoš P. BioMed Research International 2017, DOI: http://dx.doi.org/10.1155/2017/6759810

Effect of selenium-enriched defatted rape seeds on tissue cadmium and essential elements utilization in rats. Myška A., Száková J., Fučíková A., Mlejnek P., Zídek V., Tremlová J., Mestek O., Koplík R., Zídková J., Melčová M., Tlustoš, P. Czech Journal of Animal Science 2016; 61(11):496-505, DOI: http://dx.doi.org/10.17221/88/2015-CJAS

Biochemical and hematological response of rats on defatted rape seeds addition into the diet. Tvrdá J., Tůmová N., Fučíková A., Zídková J., Melčová M., Száková J., Mlejnek P., Zídek V., Mestek O., Kaňa A., Tlustoš P. Academia Journal of Agricultural Research 2015; 3(12): 395-401, DOI: 10.15413/ajar.2015.0162

Autophagy inhibition in early but not in later stages prevents 3T3-L1 differentiation: Effect on mitochondrial remodeling. Skop V., Cahova M., Dankova H., Papackova Z., Palenickova E., Svoboda P., Zidkova J., Kazdova L. Differentiation 2014; 87(5):220-229. DOI: https://dx.doi.org/10.1016/j.diff.2014.06.00

Impact of cadmium on the level of hepatic metallothioneins, essential elements, and selected enzymes in the experimental rat model. Zídková J., Melčová M., Bartošová K., Šestáková I., Zídek V., Száková J., Miholová D., Tlustoš P. Czech Journal of Animal Science 2014; 59(12):548-556

Female serum of immunoglobulins G, A, E and their immunological reactions to seminal fluid antigens. Brázdová A., Zídková J., Sénéchal H., Peltre G., Cibulka J., Ulčová-Galová Z. Folia Biologica-Prague 2012; 58():251-255

Autocrine effects of visfatin on hepatocyte sensitivity to insulin action. Škop V., Kontrová K., Zídek V., Sajdok J., Pravenec M., Kazdová L., Mikulík K., Zídková J. Physiological Research 2010; 59():615-618

Aktualizováno: 19.4.2023 12:52, Autor: Michal Strejček

Lidé a kontakty

Vedoucí skupiny:

doc. Ing. Igor Hochel, CSc.

Profesor:

prof. Ing. Jan Káš, DrSc.

Odborní asistenti:

Ing. Petr Svoboda, Ph.D.

Ing. Vojtěch Škop, Ph.D.  (stáž v National Institutes of Health, Bethesda, USA)

Doktorandi:

Ing. Magdalena Melčová

Ing. Diana Rayová

Technický personál:

Ing. Magdalena Melčová

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi