Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚstav biochemie a mikrobiologie  → Studium → Odborná praxe studentů prvního ročníku magisterského studia
iduzel: 50581
idvazba: 57548
šablona: stranka
čas: 1.12.2021 02:15:46
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Odborná praxe

Studenti 1. ročníku mgr studia jsou povinni absolvovat odbornou praxi, a to nejlépe v období letních prázdnin.

Podmínky praxe:

 • Trvání 3 týdny.
 • Bez nároků na plat.
 • Zaměření praxe odpovídá studovanému oboru.
 • Odborné praxe vykonávané v zahraničí je třeba řešit individuálně s proděkanem pro pedagogiku.

Zajištění praxe:

 • Studenti by si měli nalézt místo praxe dle svého zaměření sami a to nejpozději do konce dubna. Studenti oboru Laboratorní metody a příprava léčivých přípravků musí absolvovat praxi v klinické laboratoři.
 • Ještě před nástupem na praxi je nutné, aby student vyplnil formulář Smlouva o praktické výuce studentů (nelékařské subjekty: formulář (připravuje se nový), lékařské: https://intranet.vscht.cz/praxe/4831) a to nejpozději do konce dubna.
 • Bez uzavřené smlouvy podepsané všemi třemi smluvními stranami (VŠCHT, firma, student) nelze na praxi nastoupit!
 • Do Smlouvy o praktické výuce studentů doplní (elektronicky) student následující informace:
  • Údaje o firmě do hlavičky: Přesný název, adresu a IČO firmy/nemocnice, údaje o zápisu firmy v obchodním rejstříku (u jakého soudu, odd., č.vl.)
  • Údaje v bodě I: Jméno, příjmení, datum narození a adresu
  • Údaje v bodě II: Místo výkonu praxe a termín (eventuálně dohodnutý čas)
 • V případě, že firma/nemocnice neschválí naši Smlouvu o praktické výuce studentů, musí student zajistit smlouvu firmy/nemocnice. Smlouvu v elektronické podobě student pošle odpovědnému pracovníkovi Ústavu biochemie a mikrobiologie (sekretářka: iva.razakova@vscht.cz) a ten tuto smlouvu předá na sekretariát kvestorky. Smlouvu musí schválit naše právní oddělení a za školu podepsat kvestorka VŠCHT.
 •  Na sekretariát Ústavu biochemie a mikrobiologie předá student smlouvu (3 výtisky) do konce dubna, kde zajistí podepsání smlouvy ve škole. Poté vyzve studenta, aby se dostavil na sekretariát k finálnímu podpisu všech 3 výtisků smlouvy.

Zápočet z odborné praxe

Po skončení odborné praxe je potřeba odevzdat následující dokumenty:

1. Potvrzení o absolvování praxe, ve kterém bude uveden název firmy, jméno studenta, termín praxe a potvrzení, že student praxi absolvoval. Dokument bude opatřen razítkem zaměstnavatele a podpisem odpovědné osoby

2. Zprávu z odborné praxe formou protokolu, ve kterém student uvede stručnou charakteristiku zaměstnavatele, popis vykonávané činnosti, cíl práce, popis použitých metod a zařízení, naměřené výsledky a závěr. Rozsah textu cca. 1 strana A4.

Vyúčtování výdajů spojených s vykonáním praxe

Pokud měl student v souvislosti s výkonem praxe výdaje související s dopravou, vyplní formulář “Mimořádné stipendium - cestovní výlohy studenta magisterského, bakalářského nebo doktorského studijního programu”, který je ke stažení na Intranetu VŠCHT. K formuláři doloží jízdenky, případně časový kupón hromadné dopravy. Proplácí se pouze jízdné, ne výdaje za benzín. Jízdné se proplácí pouze jedenkrát, tj. na místo výkonu praxe a zpět po ukončení praxe (vlak, autobus), v průběhu praxe pouze jízdné hromadné dopravy.

Výdaje spojené s ubytováním se proplácí jen v odůvodněných a předem domluvených případech, k žádosti o proplacení stipendia se pak přiloží potvrzení o platbě za ubytování.

Seznam subjektů, ve kterých již studenti praxi absolvovali:

Firma Místo
Alpha medical, s.r.o. Bratislava
ALS Czech republic, s.r.o. Praha
Apronex s.r.o. Vestec
Biomedica Hořátev
BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, a.s Jílové u Prahy
Coca-cola HBC česko a Slovensko, s.r.o. Praha
Continetal Automotive Czech Republic s.r.o. Jičín
Contipro Inc. Dolní Dobrouč
Dekonta a.s. Praha, Slaný
EponaCell Praha
EPS biotechnology s.r.o. Kunice/Kunovice/Ostrava
EUC Klinika České Budějovice s.r.o. České Budějovice
Exbio  Vestec
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha
Fakultní nemocnice v Motole Praha
Fresenius Kabi Hořátev
Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) Praha
Interpharma Praha, a.s. Praha
Immunotech s.r.o. Praha   
Krajská nemocnice Liberec, a.s. Liberec
Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Zlín
Krajská zdravotní, a.s. Ústecký kraj
Lonza Kouřim
Měscká Nemocnice, a.s. Dvůr Králové
Mlékárna Olešnice a.s. Olešnice
MSD Praha
Nemocnice Jihlava Jihlava
Nemocnice na Bulovce Praha
Nemocnice Písek, a.s. Písek
NEURONSW LTD Praha
Pediatrické centrum Medicia Ostrava
Policie České republiky (KŘP) Praha
Rigaku Innovative Technologies Europe s.r.o. Dolní Břežany
Rokycanská nemocnice, a.s. Rokycany
Sang Lab - klinický laboratoř, s.r.o. Kladno, Karlovy Vary
Slezská nemocnice v Opavě Opava
SOTIO a.s. Praha
Státní veterinární ústav Jihlava Jihlava
Aktualizováno: 24.2.2020 09:54, Autor: Dalibor Trapl

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi