Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚstav biochemie a mikrobiologie  → Studium → Odborná praxe studentů prvního ročníku magisterského studia
iduzel: 50581
idvazba: 57548
šablona: stranka
čas: 22.5.2022 01:03:51
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://spoluprace.cis.vscht.cz/api/cms/praxe/studenti/320
branch: trunk
Obnovit | RAW

Odborná praxe

Zajištění praxe:

Student by si měl praxi dojednat individuálně, dle svého zaměření a podle svých preferencí a možností, a to nejpozději do konce letního semestru. Praxi v daném rozsahu (120 hodin) by měl vykonávat během letních prázdnin, či ve výjimečných případech během semestru – nutná domluva s garantem studijního programu.

Postup:

  1. Najít místo výkonu praxe. Náplň práce musí odpovídat studijnímu programu (studenti programu Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví musí praxi absolvovat v klinické laboratoři).
  2. Vyplnit formulář Souhlas s realizací odborné praxe a odevzdat administrátorovi praxe.
  3. Odbornou praxi student absolvuje primárně na základě trojstranné Smlouvy o zajištění odborné praxe uzavřené mezi poskytovatelem odborné praxe, studentem a VŠCHT Praha před nástupem studenta na odbornou praxi.
    1. Firma akceptuje naši smlouvu – podepíšete vy, necháte podepsat ve firmě ve třech vyhotoveních a pak předáte Ing. Melčové, která zařídí podpis na VŠCHT (podpisuje Děkan).
    2. Pokud firma/instituce vyžaduje vlastní smlouvu, je nutné tuto smlouvu před uzavřením předložit ke kontrole – předáte ji v elektronické podobě Ing. Melčové a ta ji nechá odsouhlasit právníkem VŠCHT. O dalším postupu vás bude informovat. Pokud firmu najdete v seznamu firem, kde již studenti praxi absolvovali, zkuste kontaktovat Ing. Melčovou, zda nemá již odsouhlasenou smlouvu oběma stranami.
  4. Do SISu  - Grupík – vypíšete název firmy a IČO firmy. Ing. Melčová potvrdí vyřízení Souhlasu a Smlouvy.
  5. Po absolvování praxe odevzdáte Zprávu z odborné praxe (stručný popis toho, čemu jste se věnovali, max. 1 A4, není formulář) a Potvrzení o absolvování odborné praxe, ve kterém bude uveden název firmy, jméno studenta, termín praxe a potvrzení, že student praxi absolvoval. Dokument bude opatřen razítkem zaměstnavatele a podpisem odpovědné osoby. Oba dokumenty nahrajete do SISu – Grupík.

Úhrada nákladů spojených s vykonáváním praxe:

Úhrada jízdného se proplácí pro přepravu veřejnou dopravou (autobus, vlak) v rozsahu na místo výkonu praxe (začátek praxe) a zpět (po ukončení praxe); v průběhu praxe je obvykle možná pouze alikvotní úhrada jízdného městskou hromadnou dopravou. Případnou úhradu ubytování v průběhu praxe je nutné předem projednat s Ing. Melčovou.

Vyúčtování nákladů spojených s konáním praxe:

Pokud vznikly v souvislosti s výkonem praxe výdaje související s dopravou, případně ubytováním, je třeba vyplnit formulář cestovních výloh studenta „Mimořádné stipendium - cestovní výlohy studenta magisterského, bakalářského nebo doktorského studijního programu“. K vyúčtování je třeba připojit příslušné doklady (jízdenky, časový kupon hromadné dopravy, daňový doklad za ubytování).

Další informace na webu Fakulty nebo na e-learningu Odborná praxe 320, kde najdete i vzorové formuláře.

Kontakty:

administrátor praxe – Ing. Magdaléna Melčová

Souhlasy s praxí Biochemie a buněčná biologie – doc. Petra Lipovová

Souhlasy s praxí Mikrobiologie a genové inženýrství – doc. Petra Lovecká

Souhlasy s praxí Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – prof. Vojtěch Spiwok

Souhlasy s praxí Forenzní analýza (z ústavu 320) – doc. Štěpánka Kučková

Seznam subjektů, ve kterých již studenti praxi absolvovali:

 

IČO Název firmy Obec / Poznámka
60470488 AeskuLab k.s.
27407551 ALS Czech Republic, s.r.o.
27093123 Apronex s.r.o.
45245126 Arxada Biotec s.r.o.
25637371 Azelis Czech Republic s.r.o.
44265859 Biomedica, spol. s r.o. Praxe probíhá v obci Hořátev
46356606 BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv a.s. Praxe probíhá v Jílovém u Prahy
28442156 CITYLAB spol. s.r.o.
41189698 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o.
62024922 Continental Automotive Czech Republic s.r.o.
60917431 Contipro a.s.
60849657 ČEVAK a.s.
25006096 DEKONTA, a.s.
26295059 EPS biotechnology, s.r.o.
62525107 EUC Klinika České Budějovice s.r.o.
26422557 EUC Laboratoře s.r.o.
25548611 EXBIO Praha, a.s.
64211 Fakultní nemocnice Bulovka
00064173 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
64203 Fakultní nemocnice v Motole
00064190 Fakultní Thomayerova nemocnice
25135228 Fresenius Kabi s.r.o.
60197994 IMMUNOTECH s.r.o.
00023001 Institut klinické a experimentální medicíny
44265409 Interpharma Praha, a.s.
26752051 JESSENIA a.s.
25246658 Karlovarské imunologické centrum, s.r.o.
26360527 Klatovská nemocnice, a.s.
27283933 Krajská nemocnice Liberec, a.s.
27661989 Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
75151511 Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
61388971 Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
60162694 Ministerstvo obrany
48911020 Mlékárna Olešnice a.s.
2822849 MSD Czech Republic s.r.o.
46356142 Mydlářka a.s.
90638 Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
26095190 Nemocnice Písek, a.s.
27253236 Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje
7967373 NeuronSW SE
09749438 NutriMed Lab, s.r.o.
26001551 Oblastní nemocnice Jičín a.s.
27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
05616018 PREVEDIG medical, s.r.o.
28400020 Rigaku Innovative Technologies Europe s.r.o.
26360900 Rokycanská nemocnice, a.s.
25230271 Sang Lab - klinická laboratoř, s.r.o.
47813750 Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
10900004 SOTIO Biotech a.s.
13691554 Státní veterinární ústav Jihlava
49688804 synlab czech s.r.o.
00216208 Univerzita Karlova
00023736 Ústav hematologie a krevní transfuze Praha
68378050 Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
41194811 VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o.
46356967 Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.
00064165 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
60108975 Výzkumný ústav organických syntéz a.s.
71009396 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
49240030 Zentiva, k.s.
Aktualizováno: 29.3.2022 16:05, Autor: Michal Strejček

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi