Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚstav biochemie a mikrobiologie  → Vědecké zaměření ústavu → Vědecké skupiny → Laboratoř potravinářské a aplikované mikrobiologie a GMO
iduzel: 29802
idvazba: 86876
šablona: stranka
čas: 16.7.2024 08:07:16
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 29802
idvazba: 86876
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'biomikro.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/vyzkum/vedecke-skupiny/potraviny'
iduzel: 29802
path: 8548/29628/29629/29705/29759/29793/29802
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Laboratoř potravinářské a aplikované mikrobiologie a GMO

Domů   Projekty   Publikace

img

Během posledních dvou století prošla mikrobiologie a jí příbuzné biologické vědy obrovským vývojem, a současné poznání jen potvrzuje prohlášení nejvýznamnějšího mikrobiologa 19. století Louise Pasteura. Naše mikrobiologická laboratoř a problematiky, které řešíme, spadají do několika oblastí. Velká pozornost je věnována potravinářské mikrobiologii, což je dáno i historicky - Ústav biochemie a mikrobiologie patří pod Fakultu potravinářské a biochemické technologie. V posledních dvaceti letech se problematika laboratoře značně rozšířila. V roce 2004 byla potvrzena činnost akreditované Zkušební laboratoře pro potravinářskou mikrobiologii (PM) a geneticky modifikované organismy (GMO). Vedle této činnosti je vědecký výzkum v oblasti PM podpořen několika projekty grantových agentur. Stejně tak i v oblasti aplikované mikrobiologie řešíme v současné době několik aktuálních problémů.

V následující části jsou postupně uvedeny jednotlivé oblasti výzkumu a projekty získané v jednotlivých oblastech zaměření naší pracovní skupiny.

Oblasti zaměření naší pracovní skupiny:

 • Potravinářská mikrobiologie
 • Aplikovaná mikrobiologie
 • GMO

Potravinové patogeny, se kterými pracujeme:

 • Salmonella sp., Escherichia coli, Cronobacter sp., Campylobacter jejuni / coli, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes

Co nás na nich zajímá:

 • identifikace klasickými a moderními metodami
 • vývoj rychlých metod stanovení
 • genotypizace
 • rezistence k antibiotikům
 • exprese faktorů virulence a dalších vybraných genů
 • produkce enterotoxinů u S. aureus
 • tvorba biofilmu a odolnost biofilmu vůči antimikrobiálním látkám
 • termorezistence

Metody, které používáme:

 • kultivační a identifikační metody klasické potravinářské mikrobiologie včetně ISO metod
 • identifikace mikroorganismů metodou MALDI-TOF MS
 • detekce a identifikace potravinářsky významných mikroorganismů pomocí PCR
 • izolace DNA a RNA
 • detekce a kvantifikace genů pomocí end-point PCR a qPCR
 • Sangerovo sekvenování genových sekvencí
 • genotypizační metody (PFGE, AFLP, RAPD, ERIC, MLST, mP-BiT…)
 • moderní sekvenační metody (nanopórové sekvenování)
 • detekce SNP metodou MALDI-TOF MS
 • detekce aktivit beta-laktamáz metodou MALDI-TOF MS
 • transkripce vybraných bakteriálních genů (qPCR)
 • konfokální mikroskopie se zaměřením na kvantifikaci a rekonstrukci struktury biofilmů
 • bioluminiscenční analýza aktivit signálních molekul systému quorum sensing
Aktualizováno: 9.3.2024 10:56, Autor: Michal Strejček


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi