Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚstav biochemie a mikrobiologie  → Studium → Magisterské studium
iduzel: 29775
idvazba: 37901
šablona: stranka
čas: 21.4.2024 04:46:46
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 29775
idvazba: 37901
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'biomikro.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/magisterske-studium'
iduzel: 29775
path: 8548/29628/29629/29705/29758/29775
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Magisterské studium

   Informační leták magisterského studia na našem ústavu naleznete zde.

Náš ústav zajišťuje studium ve studijních programech (od akademického roku 2020/2021):

Uplatnění

Uplatnění naleznete v biochemickém a molekulárně-biologickém výzkumu, v biotechnologických a farmaceutických firmách, klinických a forenzních laboratořích a institucích zapojených do klinických zkoušek léčebných přípravků. Nic nebrání ani uplatnění v kontrolních orgánech státní správy a veřejně prospěšných organizacích. Studium vás také velmi dobře připraví na navazující doktorské studium v tuzemských i zahraničních laboratořích.

Uplatnění

Uplatníte se nejen v kontrolních mikrobiologických laboratořích potravinářských, klinických, veterinárních, ale také ve firmách zabývajících se dekontaminací životního prostředí a širokém spektru průmyslové výroby potravin. Můžete pracovat v různých vědecko-výzkumných laboratořích, kde uplatníte své znalosti z oblasti identifikace a charakterizace produkčních i kazících mikroorganismů, včetně toxinogenních plísní. Studium současně vychovává studenty pro navazující doktorské studijní programy.

Uplatnění

Absolventi získají oprávněni vykonávat regulované zdravotnické povolání odborný pracovník v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků dle zákona č. 96/2004 Sb. Díky tomu mají značnou výhodu pokud chtějí pracovat v diagnostických laboratořích klinické biochemie, imunologie, mikrobiologie, molekulární biologie a v dalších. Řada absolventů získá uplatnění ve výzkumu a vývoji. Obor je rovněž skvělou přípravou pro doktorské studium v oborech medicínského výzkumu.

Uplatnění

Velkou devizou tohoto studia je zapojení studentů do výzkumných týmů vedených špičkovými odborníky. To, spolu se cvičeními v moderně vybavených laboratořích, je zárukou, že získáte potřebné praktické dovednosti. Kombinace praxe s kvalitním teoretickým vzděláním vám pak zaručí, že budete preferováni na trhu práce před jinými absolventy. Práci najdete nejen v kriminalistických laboratořích, ale i ve výzkumných laboratořích, zdravotnických, veterinářských a potravinářských zařízeních a průmyslových podnicích, kde je nutná analytická kontrola surovin, materiálů a produktů. Schopnost kvalifikované stopové analýzy toxických a omamných látek, vláken, barviv, skel, kovových materiálů, vám otevře dveře do provozních a výzkumných laboratoří orientovaných na tyto skupiny látek. Schopnost analýzy tělních tekutin a DNA vám zase umožní uplatnit se v oblastech prenatální diagnostiky nebo diagnostiky dědičných chorob či laboratořích dopingové kontroly.

Dále se Ústav biochemie a mikrobiologie podílí na zajištění specializace (od akademického roku 2020/2021):

Uplatnění

Absolventi naleznou uplatnění jako kvalifikovaní odborní pracovníci ve výzkumu a vývoji biotechnologických procesů. Dále jako odborní a techničtí pracovníci při řízení a kontrole biotechnologických procesů ve farmaceutických firmách. Ve farmaceutickém průmyslu se uplatní především jako (bio)technologové, pracovníci analytických laboratoří v rámci kontroly kvality a také v odděleních zaměřených na obchod s farmaceuticky účinnými látkami. Další uplatnění absolventů se nabízí také v oblasti výroby speciálních biochemikálií a vývoje a výroby speciálních materiálů.

Informace pro studenty 1. ročníku

Studentu 1. ročníku magisterského studia musejí absolvovat odbornou praxi.

Pokyny pro zpracování diplomových prací (odkaz)

Další informace:

 • diplomové práce se odevzdávají na sekretariátu ústavu (B245)
 • počet výtisků DP: 2 (1 výtisk s originálem zadání DP + 1 výtisk s kopií zadání DP) v nerozebíratelné vazbě
 • zápočet za DP zapisuje do indexu vedoucí práce, do SISu bude zápočet zapsán děkanátem fakulty
 • index studenti odevzdávají po zapsání všech studijních povinností na sekretariátu ústavu (B245) spolu s DP
 • na SZZ se studenti v SISu nepřihlašují
 • Výstupní list se odevzdává v co nejkratší době po státních závěrečných zkouškách na děkanátu fakulty
 • Na otázky oponenta závěrečné práce je nutné odpovědět písemně a přinést vytištěný dokument na obhajobu. Formát odpovědí není  daný, příklad šablony zde.
 • V případě faktických nesrovnalostí v práci a po konzultaci s vedoucím práce je vhodné vytvořit errata. Errata se nahrávají so SISu nejppozději do dne obhajoby. Formát errat není  daný, příklad šablony zde.

Zkušební okruhy ke státním závěrečným zkouškám pro obory vyučované od a.r. 2019/2022

Okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku (staré obory - s nástupem do studia v roce 2018/2019 a dříve)

Obhájené diplomové práce v oboru:

Důležité odkazy:

Aktualizováno: 11.4.2024 16:25, Autor: Michal Strejček

Odevzdání DP:

 • 13. 5. 2024

Termíny SZZ:

 • N301: 10. - 13. 6. 2024
 • N302: 3. - 4. 6. 2024
 • N306: 6. - 7. 6. 2024
 • N310: 3. - 4. 6. 2024

Odkazy:

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi