Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚstav biochemie a mikrobiologie  → Studium → Magisterské studium
iduzel: 29775
idvazba: 37901
šablona: stranka_ikona
čas: 9.2.2023 14:11:24
verze: 5254
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 29775
idvazba: 37901
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'biomikro.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 29775
path: 8548/29628/29629/29705/29758/29775
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Magisterské studium

   Informační leták magisterského studia na našem ústavu naleznete zde.

Náš ústav zajišťuje studium ve studijních programech (od akademického roku 2020/2021):

Uplatnění

Uplatnění naleznete v biochemickém a molekulárně-biologickém výzkumu, v biotechnologických a farmaceutických firmách, klinických a forenzních laboratořích a institucích zapojených do klinických zkoušek léčebných přípravků. Nic nebrání ani uplatnění v kontrolních orgánech státní správy a veřejně prospěšných organizacích. Studium vás také velmi dobře připraví na navazující doktorské studium v tuzemských i zahraničních laboratořích.

Uplatnění

Uplatníte se nejen v kontrolních mikrobiologických laboratořích potravinářských, klinických, veterinárních, ale také ve firmách zabývajících se dekontaminací životního prostředí a širokém spektru průmyslové výroby potravin. Můžete pracovat v různých vědecko-výzkumných laboratořích, kde uplatníte své znalosti z oblasti identifikace a charakterizace produkčních i kazících mikroorganismů, včetně toxinogenních plísní. Studium současně vychovává studenty pro navazující doktorské studijní programy.

Uplatnění

Absolventi získají oprávněni vykonávat regulované zdravotnické povolání odborný pracovník v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků dle zákona č. 96/2004 Sb. Díky tomu mají značnou výhodu pokud chtějí pracovat v diagnostických laboratořích klinické biochemie, imunologie, mikrobiologie, molekulární biologie a v dalších. Řada absolventů získá uplatnění ve výzkumu a vývoji. Obor je rovněž skvělou přípravou pro doktorské studium v oborech medicínského výzkumu.

Uplatnění

Velkou devizou tohoto studia je zapojení studentů do výzkumných týmů vedených špičkovými odborníky. To, spolu se cvičeními v moderně vybavených laboratořích, je zárukou, že získáte potřebné praktické dovednosti. Kombinace praxe s kvalitním teoretickým vzděláním vám pak zaručí, že budete preferováni na trhu práce před jinými absolventy. Práci najdete nejen v kriminalistických laboratořích, ale i ve výzkumných laboratořích, zdravotnických, veterinářských a potravinářských zařízeních a průmyslových podnicích, kde je nutná analytická kontrola surovin, materiálů a produktů. Schopnost kvalifikované stopové analýzy toxických a omamných látek, vláken, barviv, skel, kovových materiálů, vám otevře dveře do provozních a výzkumných laboratoří orientovaných na tyto skupiny látek. Schopnost analýzy tělních tekutin a DNA vám zase umožní uplatnit se v oblastech prenatální diagnostiky nebo diagnostiky dědičných chorob či laboratořích dopingové kontroly.

Dále se Ústav biochemie a mikrobiologie podílí na zajištění specializace (od akademického roku 2020/2021):

Uplatnění

Absolventi naleznou uplatnění jako kvalifikovaní odborní pracovníci ve výzkumu a vývoji biotechnologických procesů. Dále jako odborní a techničtí pracovníci při řízení a kontrole biotechnologických procesů ve farmaceutických firmách. Ve farmaceutickém průmyslu se uplatní především jako (bio)technologové, pracovníci analytických laboratoří v rámci kontroly kvality a také v odděleních zaměřených na obchod s farmaceuticky účinnými látkami. Další uplatnění absolventů se nabízí také v oblasti výroby speciálních biochemikálií a vývoje a výroby speciálních materiálů.

Informace pro studenty 1. ročníku

Studentu 1. ročníku magisterského studia musejí absolvovat odbornou praxi.

Státní závěrečné zkoušky (2022/2023)

Termín státních závěrečné zkoušky:

 • N301: 1. - 2. června 2023
 • N302: 1. - 2. června 2023
 • N306: 6. - 8. června 2023
 • N310: 6. - 7. června 2023

Termín odevzdání diplomových prací:

 • nejpozději 11. května 2023

Pokyny pro zpracování diplomových prací

Další informace:

 • diplomové práce se odevzdávají na sekretariátu ústavu (B245)
 • počet výtisků DP: 2 (1 výtisk s originálem zadání DP + 1 výtisk s kopií zadání DP) v nerozebíratelné vazbě
 • zápočet za DP zapisuje do indexu vedoucí práce, do SISu bude zápočet zapsán děkanátem fakulty
 • index studenti odevzdávají po zapsání všech studijních povinností na sekretariátu ústavu (B245) spolu s DP
 • na SZZ se studenti v SISu nepřihlašují
 • Výstupní list se odevzdává v co nejkratší době po státních závěrečných zkouškách na děkanátu fakulty

Zkušební okruhy ke státním závěrečným zkouškám pro obory vyučované od a.r. 2019/2022:

Okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku (staré obory - s nástupem do studia v roce 2018/2019 a dříve)

Obhájené diplomové práce v oboru:

Důležité odkazy:

Aktualizováno: 8.2.2023 11:14, Autor: Michal Strejček

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi