Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚstav biochemie a mikrobiologie  → Studium → Magisterské studium
iduzel: 29775
idvazba: 37901
šablona: stranka_ikona
čas: 26.10.2021 07:59:39
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Magisterské studium

V těchto studijních programech zajišťujeme část vyučovaných předměntů, včetně závěrečných diplomových prací a státních závěrečných zkoušek.

biochemie

Chcete se podílet na skládání „mozaiky života“? Objevovat jak fungují děje v živých organismech? Studujte program Biochemie a buněčná biologie. Užijete si spoustu experimentální laboratorní práce a získáte tak mnoho praktických dovedností a zkušeností, které uplatníte v biotechnologických firmách, zdravotnictví, farmaceutických firmách či forenzních laboratořích. Program je bez dalších specializací.

Studium programu vám poskytne ucelený přehled biochemie a molekulární biologie. Jeho součástí jsou předměty lékařské biochemie, biochemie mikroorganismů i rostlin, biofyzikální chemie, enzymologie, molekulární a strukturní biologie a genového inženýrství. Studijní plány jsou navrženy tak, aby si student mohl přizpůsobit studium tomu, co ho zajímá prostřednictvím výběru z volitelných předmětů. Významný podíl na výuce tvoří experimentální práce v laboratoři při řešení laboratorních projektů a diplomové práce. Cílem programu je připravit odborníky se širokým přehledem biochemie pro praxi nebo následné doktorské studium.

Uplatnění

Uplatnění naleznete v biochemickém a molekulárně-biologickém výzkumu, v biotechnologických a farmaceutických firmách, klinických a forenzních laboratořích a institucích zapojených do klinických zkoušek léčebných přípravků. Nic nebrání ani uplatnění v kontrolních orgánech státní správy a veřejně prospěšných organizacích. Studium vás také velmi dobře připraví na navazující doktorské studium v tuzemských i zahraničních laboratořích.

biochemie

Seznámíte se se zavedenými i nejnovějšími laboratorními diagnostickými postupy, od jejich molekulární podstaty, přes laboratorní instrumentaci po vedení diagnostické laboratoře. Studijní program byl vytvořen ve spolupráci s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy (1. LF UK). VŠCHT se podílí na výuce předmětů v oblastech analytické chemie, biochemie, mikrobiologie a molekulární biologie. Medicínské předměty a celou řadu praktik v klinických laboratořích zajišťuje 1. LF UK. Součástí programu je praktická výuka v klinických laboratoratořích klinické biochemie, hematologie a transfuzního lékařství, lékařské mikrobiologie, imunologie a alergologie, histologie, lékařské molekulární biologie a genetiky a ochrany veřejného zdraví. Absolventi studia jsou připraveni pro všechny kvalifikované práce v klinických biochemických laboratořích. Slovy zákona č. 96/2004 Sb. jsou oprávněni vykonávat regulované zdravotnické povolání Odborný pracovník
v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků.

Uplatnění

Absolventi získají oprávněni vykonávat regulované zdravotnické povolání odborný pracovník v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků dle zákona č. 96/2004 Sb. Díky tomu mají značnou výhodu pokud chtějí pracovat v diagnostických laboratořích klinické biochemie, imunologie, mikrobiologie, molekulární biologie a v dalších. Řada absolventů získá uplatnění ve výzkumu a vývoji. Obor je rovněž skvělou přípravou pro doktorské studium v oborech medicínského výzkumu.

Budete se podílet na objevování nových mikroorganismů a zkoumat jejich vliv na okolí. Zcela unikátní rozsah výuky je doplněn o specializované předměty jako bioinženýrství atd. Uplatníte se v potravinářských, klinických i veterinárních laboratořích nebo výzkumu. Program je bez dalších specializací

Na naší planetě je stále více než 90 % mikroorganismů, které dosud nebyly identifikovány. Chtěli byste se podílet na objevování nových druhů? Chtěli byste vědět více o tom, kolik mikroorganismů osidluje naše tělo? Jakou mají funkci v životním prostředí a kdy jsou „hodní“ a kdy „zlí“? Mikrobiologie je obor, který podstatně rozšiřuje znalosti získané v bakalářském studiu v oblasti biologických věd. Výuka je zaměřena na specializované obory jako biochemie, fyziologie a genetika mikroorganismů a dále na aplikované směry jako jsou mikrobiologie životního prostředí, mikrobiologické zkoumání potravin, farmaceutická mikrobiologie a základy hygienicko-klinické mikrobiologie. Tento rozsah výuky je v ČR unikátní a je doplněn výukou bioinženýrství a dalšími specializovanými předměty. Kromě povinných laboratorních cvičení budete zapojeni do práce na svých projektech v laboratořích, kde si osvojíte praktické dovednosti a znalosti.

Uplatnění

Uplatníte se nejen v kontrolních mikrobiologických laboratořích potravinářských, klinických, veterinárních, ale také ve firmách zabývajících se dekontaminací životního prostředí a širokém spektru průmyslové výroby potravin. Můžete pracovat v různých vědecko-výzkumných laboratořích, kde uplatníte své znalosti z oblasti identifikace a charakterizace produkčních i kazících mikroorganismů, včetně toxinogenních plísní. Studium současně vychovává studenty pro navazující doktorské studijní programy.

Biotechnologie léčiv

Seznámíme vás s kompletním souborem biologických a inženýrských disciplín, na který navazují specializované technologické předměty umožňující pochopení procesů používaných ve farmaceutickém průmyslu.

Ke klíčovým patří předměty rozvíjející na pokročilé úrovni znalosti z biochemie, mikrobiologie, molekulární biologie a genetiky či genového inženýrství. Inženýrská a kontrolní problematika je vysvětlována v předmětech zahrnujících bioinženýrství a modelování bioprocesů, izolaci a separace produktů, bioanalytické metody, správnou laboratorní/výrobní praxi apod. Významná část výuky v každém semestru je věnována samostatné experimentální práci. Profilující předměty pak umožňují užší specializaci v oblasti výzkumu, vývoje a kontroly, respektive řízení biotechnologických procesů ve farmaceutickém průmyslu.

Uplatnění

Absolventi naleznou uplatnění jako kvalifikovaní odborní pracovníci ve výzkumu a vývoji biotechnologických procesů. Dále jako odborní a techničtí pracovníci při řízení a kontrole biotechnologických procesů ve farmaceutických firmách. Ve farmaceutickém průmyslu se uplatní především jako (bio)technologové, pracovníci analytických laboratoří v rámci kontroly kvality a také v odděleních zaměřených na obchod s farmaceuticky účinnými látkami. Další uplatnění absolventů se nabízí také v oblasti výroby speciálních biochemikálií a vývoje a výroby speciálních materiálů.

Forenzní analýza

Zapojíme vás do výzkumných týmů vedených špičkovými odborníky. Čeká vás kariéra v kriminalistických nebo výzkumných laboratořích. Pochopíte složité vztahy mezi biologicky aktivními látkami a jejich vlivem na lidský organismus. Program je bez dalších specializací

Chcete umět odhalovat kriminální případy spojené s falšováním potravin, dopingem, drogami či otravami? Forenzní analýza propojuje základy kriminalistické praxe s řešením analytických problémů, soudním lékařstvím a základy právního systému. Progrm prohlubuje znalosti z bakalářského programu (chemie, biologie, kriminalistiky, soudní lékařství, bioterorismus, analýza drog atd.) tak, abyste pochopili širší souvislosti mezi biologicky aktivními látkami a jejich negativním vlivem na lidský organismus např. prostřednictvím předmětů Pathobiochemie, Toxikologie potravin, Mechanismy bakteriální virulence. Významné prohloubení znalostí je v profilových předmětech Forenzní genetika, Kriminalistická stopa jako důkaz a Právní základy znalecké činnosti. Další oblasti charakterizované předměty Stanovení analytů v medicíně, Genové inženýrství a Biologicky aktivní přírodní látky, rozšiřují flexibilitu absolventa do klinicko-analytických oborů a výzkumných laboratoří.

Uplatnění

Velkou devizou tohoto studia je zapojení studentů do výzkumných týmů vedených špičkovými odborníky. To, spolu se cvičeními v moderně vybavených laboratořích, je zárukou, že získáte potřebné praktické dovednosti. Kombinace praxe s kvalitním teoretickým vzděláním vám pak zaručí, že budete preferováni na trhu práce před jinými absolventy. Práci najdete nejen v kriminalistických laboratořích, ale i ve výzkumných laboratořích, zdravotnických, veterinářských a potravinářských zařízeních a průmyslových podnicích, kde je nutná analytická kontrola surovin, materiálů a produktů. Schopnost kvalifikované stopové analýzy toxických a omamných látek, vláken, barviv, skel, kovových materiálů, vám otevře dveře do provozních a výzkumných laboratoří orientovaných na tyto skupiny látek. Schopnost analýzy tělních tekutin a DNA vám zase umožní uplatnit se v oblastech prenatální diagnostiky nebo diagnostiky dědičných chorob či laboratořích dopingové kontroly.

A také zajišťujeme výuku dobíhajících magisterských studijních programů (do akademického roku 2021/2022, nelze se na ně již hlásit):

Informace pro studenty 1. ročníku

Studentu 1. ročníku magisterského studia musejí absolvovat odbornou praxi.

Státní závěrečné zkoušky (2020/2021)

Termíny státních závěrečných zkoušek

 • obor Mikrobiologie: 1. - 8. června 2021
 • obor Obecná a aplikovaná biochemie: 1. - 8. června 2021
 • obor Forenzní biologická analýza: 1. - 8. června 2021
 • obor Laboratorní metody a příprava léčivých přípravků: 1. - 8. června 2021

  Termín odevzdání diplomových prací

 • nejpozději 17. května 2021

  Pokyny pro zpracování diplomových prací

  Další informace

 • diplomové práce se odevzdávají na sekretariátu ústavu (B245)
 • počet výtisků DP: 1 výtisk (s originálem zadání DP) v pevné vazbě + 3 výtisky (s kopiemi zadání DP) v libovolné vazbě dle uvážení studenta
 • zápočet za DP zapisuje do indexu vedoucí práce, do SISu bude zápočet zapsán děkanátem fakulty
 • index studenti odevzdávají po zapsání všech studijních povinností na sekretariátu ústavu (B245) spolu s DP
 • na SZZ se studenti v SISu nepřihlašují
 • Výstupní list se odevzdává v co nejkratší době po státních závěrečných zkouškách na děkanátu fakulty

Zkušební okruhy ke státním závěrečným zkouškám

pro obor:

Obhájené diplomové práce

v oboru:

Důležité odkazy

Aktualizováno: 23.7.2021 08:22, Autor: Vojtěch Spiwok

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi