Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚstav biochemie a mikrobiologie  → Vědecké zaměření ústavu → Vědecké skupiny → Laboratoř bioafinitních technik
iduzel: 29796
idvazba: 37923
šablona: stranka
čas: 18.1.2020 09:20:36
verze: 4630
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Laboratoř bioafinitních technik

Webové stránky naší laboratoře jsou určeny především studentům VŠCHT, kteří mají zájem podílet se v rámci studia na řešené problematice.

Naše skupina se dlouhou řadu let věnuje vypracovávání a aplikacím metod využívajících bioafinitní interakce molekul k jejich detekci, stanovení, identifikaci, popř. separaci. U všech těchto metod se využívá existence nekovalentních (nevazebných) interakcí. Jedná se především o interakce typu antigen-protilátka, nukleotid-nukleotid, biopolymer-pevný povrch, avidin-biotin aj.

image

Moderní bioanalytické postupy využívají kromě biospecifických interakcí také principu značení molekul jednoho z reaktantů značkou, která svým signálem umožňuje snadnou a citlivou detekci takto označených molekul, nebo svou afinitou vymezuje specifitu kontaktu s receptorem. Uplatňují se zde také nanočástice.

image

Aktuálně řešené projekty

V posledních letech se soustřeďujeme především na aplikaci imunochemických technik, popř. na jejich kombinaci s molekulárně biologickými postupy, pro detekci a stanovení vybraných proteinů, isoflavonoidů, kontaminantů životního prostředí, mikroorganismů, a analytů z klinické biochemie (anabolika, markery oxidativního stresu).

Image1 (originál)

Konkrétní řešené problematiky byly a jsou podporovány v rámci celé řady projektů od českých i evropských grantových institucí (GAČR, MPO, EU Copernicus Programme). Na řešení projektů se vždy úspěšně pod našim vedením podíleli a podílejí studenti a doktorandi, včetně pracovních pobytů u spolupracujících subjektů.

Image2 (originál)

Spolupráce

  • Wageningen University, Agrotechnology and Food Sciences Group (Biomolecular Sensing and Diagnostics), Wageningen, The Netherlands.
  • VIDIA, spol. s r.o., Praha, Česká republika, výroba diagnostických souprav.
  • VUAB Pharma, a.s., Roztoky, Česká republika.

Podpora

  • GAČR 13-23509S: Proteomické profilování kmenů rodu Cronobacter zaměřené na výskyt virulentních proteinů
  • Ministerstvo vnitra ČR VG20112015045: Vývoj rychlých imunochemických testů pro detekci anabolicky aktivních steroidů
  • Ministerstvo vnitra ČR VG20122015075: Nové syntetické drogy (NSD) - vytvoření komplexní toxikologické databáze, vývoj metodik jejich detekce včetně rychlých imunochemických testů, jejich behaviorální farmakologie, farmakokinetika a biotransformace u potkanů, epidemiologie

Vybrané metody a techniky

Imunochromatografická detekce nukleových kyselin

Zde popisovaná metoda je založena na imunochemické detekci genetického materiálu získaného ze vzorku. Ze vzorku je nejprve izolována DNA, která je použita pro duplex PCR. Aby bylo možné PCR produkty detekovat pomocí imunochromatografického testu, všechny primery jsou označeny značkami – fluorescein, digoxigenin, biotin. Během PCR jsou tak nasyntetizovány amplikony, které mají na obou koncích značky. Získané značené PCR produkty jsou aplikovány na imunostrip.

obr1 (originál)

Je-li ve vzorku přítomna DNA z detekovaných buněk, uhlíkaté nanočástice se prostřednictvím interakce neutravidin-biotin váží na značené amplikony. Při průchodu přes zónu obsahující protilátku proti digoxigeninu jsou specificky zachytávány detekované amplikony.

Imunochromatografická detekce bakterií

Imunochromatografické testy neboli LFIA (Lateral Flow ImmunoAssay) se staly fenoménem poslední doby pro detekci rozličných analytů. Tyto metody jsou velmi rychlé, jednoduché a nenáročné na přístrojové vybavení, což umožňuje jejich realizaci v provozních podmínkách.

obr2 (originál)

Imunochromatografický test se skládá z nitrocelulózové membrány, na které je imobilizován jeden z imunoreaktantů (protilátka) a vytváří tak testovací zónu. Kromě toho tvoří imunostrip tři různé podložky: podložka, na kterou je aplikován vzorek, podložka s konjugátem barevné částice a protilátky, a absorpční podložka, která napomáhá vzlínání vzorku. Všechny součásti testu jsou uzavřeny do plastového pouzdra. Hodnocení je prováděno vizuálně pomocí barevných částic navázaných na jeden z imunoreaktantů, nejčastěji se používá zlato a uhlík.

obr3

Vybrané publikace

Fojtíková L, Fukal L, Blažková M, Sýkorová S, Kuchař M, Mikšátková P, Lapčík O, Holubová B: Development of enzyme-linked immunosorbent assay for determination of boldenone in dietary supplements. Food Anal Methods 2016, 9(11), 3179-3186.

Vlach J, Javůrková B, Karamonová L, Blažková M, Fukal L: Novel PCR-RFLP system based on rpoB gene for differentiation of Cronobacter species. Food Microbiol 2017, 62, 1-8.

Svobodová B, Vlach J, Junková P, Karamonová L, Blažková M, Fukal L: Novel method for the reliable identification of Siccibacter and Franconibacter strains: From ‘pseudo-Cronobacter’ to new Enterobacteriaceae genera. Appl Environ Microbiol  2017, accepted. DOWNLOADS

Jurášek M, Göselová S, Mikšátková P, Holubová B, Vyšatová E, Kuchař M, Fukal L, Lapčík O, Drašar P: Highly sensitive avidin-biotin ELISA for detection of nandrolone and testosterone in dietary supplements. Drug Test Analysis 2017, 9(4) 553-560.

Blažková M, Javůrková B, Vlach J, Göselová S, Karamonová L, Ogrodzki P, Forsythe S, Fukal L: Diversity of O-antigens within the genus Cronobacter: from disorder to order. Appl Environ Microbiol 2015, 81, 5574-5582.

Göselová S, Holubová B, Blažková M, Fukal L: Rychlá detekce thiabendazolu v laterálním toku na membráně s nanočásticemi zlata. Chem Listy 2013, 107(11), 875-879.

Karamonová L, Junková P, Mihalová D, Javůrková B, Fukal L, Rauch P, Blažková M: The potential of matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry for the identification of biogroups of Cronobacter sakazakii. Rapid Commun Mass Spectrom 2013, 27(3), 409-418.

Holubová B, Göselová S, Ševčíková L, Vlach M, Blažková M, Lapčík O, Fukal L: Rapid Immunoassays for Detection of Anabolic Nortestosterone in Dietary Supplements. Czech J Food Sci 2013, 31(5), 514–519.

Javůrková B, Blažková M, Fukal L, Rauch P: Rapid detection of genus Cronobacter in powdered infant formula milk. Eur Food Res Technol 2012, 234(6), 1099-1104.

Van Amerongen A, Besselink GAJ, Blažková M, Posthuma-Trumpie GA, Koets M, Beelen-Thomissen B: Carbon Nanoparticles as Detection Label for Diagnostic Antibody Microarrays. Trends in Immunolabelled and Related Techniques, Abuelzein E. (ed), Intech, Rijeka, Croatia, 2012, 311-330.

Lidé a kontakty

vedoucí skupiny:

prof. Ing. Ladislav Fukal, CSc.

odborní asistenti:

Ing. Martina Blažková, Ph.D.

Ing. Barbora Holubová, Ph.D.

Ing. Ludmila Karamonová, Ph.D.

doktorandi:

Ing. Lucie Fojtíková

Ing. Barbora Svobodová

Ing. Sandra Sýkorová

Ing. Jiří Vlach

technický personál:

Hana Benadová

Aktualizováno: 9.6.2017 16:37, Autor: Vojtěch Spiwok

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi