Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚstav biochemie a mikrobiologie  → Vědecké zaměření ústavu → Vědecké skupiny → Laboratoř živočišné biochemie
iduzel: 29803
idvazba: 37930
šablona: stranka
čas: 16.9.2019 22:20:00
verze: 4603
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Laboratoř živočišné biochemie

Náplní práce laboratoře živočišné biochemie je zejména molekulární endokrinologie, imunologie a výzkum vlivu oxidativního stresu na organismus. Na molekulární úrovni se zabýváme výzkumem regulačních mechanismů, ke kterým dochází v imunitním systému, tukové a jaterní tkáni a které mají vliv na rozvoj insulinové rezistence a metabolického syndromu. Zkoumáme vliv selenu na hladiny antioxidačních enzymů a případnou spojitost s neplodností. Dále se zaměřujeme na imunologickou podstatu zkřížených alergických reakcí mezi pylem z cypřiše, broskvemi a citrusy, které jsou příčinou tzv. pylově-potravinového syndromu.

Řešené projekty

Mechanismus působení adipokinů

Obezita postihuje vysoký počet lidí a její prevalence stoupá. Před více než 30 lety bylo objeveno, že tuková tkáň není pouhé úložiště tuku, ale probíhá zde regulace na velice složité úrovni a dochází tu k sekreci tkáňových hormonů označovaných jako adipokiny. Ty mají vliv zejména na metabolismus lipidů a sacharidů a jsou často odpovědné za rozvoj insulinové rezistence a následně diabetes mellitus II. typu. Tento objev udělal z „pouhého“ úložiště tuku největší endokrinní orgán v těle. Naším cílem je objasnění vlastností jednoho z adipokinů – visfatinu. Snažíme se charakterizovat, jakým způsobem je visfatin v buňce lokalizován, transportován a jak je případně sekretován do extracelulárního prostředí. Visfatinu je totiž připisována řada funkcí, z nichž nejdůležitější je jeho působení v roli esenciálního enzymu nikotinamidfosforibosyltransferasy v syntéze NAD. NAD není pouze kofaktorem oxidoreduktas, ale slouží také jako substrát neredoxních reakcí, které probíhají zejména v jádře a jsou zodpovědné za opravy DNA, řízení buněčného cyklu a apoptózy. V poslední době začíná být visfatin spojován i s rozvojem rakoviny.

Ke studiu těchto dějů používáme buněčné linie adipocytů, hepatocytů a makrofágů. Součástí výzkumu jsou také molekulárně genetické techniky, příprava geneticky modifikovaných buněk nebo fluorescenční a super-rezoluční mikroskopie.

In vitro kultivovaný adipocyt s červeně obarvenými tukovými kapénkami.                                 

In vitro kultivovaný adipocyt s červeně obarvenými tukovými kapénkami.   

Preadipocyty 3T3-L1                                                                                                          Makrofágy U-937

Preadipocyty 3T3-L1                      Makrofágy U-937

Preadipocyty 3T3-L1 a makrofágy U-937 se stabilně vneseným genem pro visfatin s fluorescenční značkou. Snímky byly pořízeny fluorescenčním mikroskopem.

 

Spolupráce

  • Fyziologický ústav AV ČR
  • Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) Praha

Vliv selenu na vybrané biochemické parametry u laboratorního potkana

Selen (Se) je významný stopový prvek esenciální pro člověka i zvířata, jeho nedostatek, ale i nadbytek vede ke vzniku závažných poruch, včetně poruch spojených s neplodností. Selen hraje důležitou roli v organismu na základě svých antioxidačních účinků, napomáhá též udržovat správnou hladinu některých hormonů. Je součástí mnoha organických sloučenin i proteinů, jejichž biologická účinnost se významně liší. Česká republika patří mezi oblasti s nízkým obsahem selenu v půdě, což vede k jeho deficitu v rostlinné produkci a následně v lidském i zvířecím organismu. Naší prací je stanovení aktivity vybraných antioxidačních enzymů v plasmě a vybraných tkáních laboratorního potkana po podání různých dávek selenu ve stravě a sledování jeho vlivu na celkový zdravotní stav zvířat. Dále sledujeme vliv hladiny selenu na fyziologický stav a reprodukci u lidí ve spolupráci s klinickým pracovištěm.

Pozn. Projekt je téměř dokončen, a proto nebudou na toto téma vypisovány nové studentské práce.

Spolupráce

  • Fyziologický ústav AV ČR
  • Česká zemědělská univerzita v Praze
  • Gynekologicko-porodnické oddělení fakultní nemocnice Plzeň
  • Genetika Plzeň s.r.o.

Křížová reaktivita alergenů z cypřiše

V dnešní době stále více lidí trpí alergiemi, a to zejména v průmyslově vyspělých zemích, kde je alergií postiženo téměř 30 % populace. Lékaři rovněž zaznamenávají nárůst případů tzv. kombinovaných alergií neboli tzv. "pylově‑potravinového syndromu", kdy se u alergiků objevují křížové reakce mezi pylem a potravinami. Odhaduje se, že až 60 % potravinových alergií se vyskytuje společně s respiračními. Ve spolupráci s francouzskými kolegy studujeme pomocí elektroforézy a imunoblotu křížové interakce pylu z cypřiše, který je ve Francii a obecně v celém Středomoří významným alergenem. Navíc je alergie na tento pyl často spojena s potravinovou alergií na broskve či citrusy. Prokázání křížové reaktivity a identifikování jejích příčin umožňuje zlepšení diagnózy alergií, která následně vede k lepší, individualizované léčbě pacientů.

Spolupráce

  • Pasteur Institute a Hospital Trousseau Paris, France

Pylová zrna cypřiše

Pylová zrna cypřiše pod skenovacím elektronovým mikroskopem (2200x). Na povrchu exiny (vnější membrány) jsou viditelné orbikuly neboli “Ubischova tělíska” (granule o velikosti 300–600 nm), charakteristické pro pyl cypřišovitých (Cupressaceae).

© Youcef Shahali / Colorization Jean-Marc Panaud, Institut Pasteur.

 

Publikace

A new allergen family involved in pollen food associated syndrome: snakin/gibberellin regulated proteins. Sénéchal H., Šantrůček J., Melčová M., Svoboda P., Zídková J., Charpin D., Guilloux L., Shahali Y., Selva M.-A., Couderc R., Aizawa T., Poncet P. Journal of Allergy and Clinical Immunology 2018; 141(1):411–414, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jaci.2017.06.041

Visfatin is actively secreted in vitro from U-937 macrophages, but only passively released from 3T3-L1 adipocytes and HepG2 hepatocytes. Svoboda P., Křížová E., Čeňková K., Vápenková K., Zídková J., Zídek V., Škop V. Physiological research 2017; 66 (4):709-714

 Cypress Pollinosis: from Tree to Clinic. Charpin D., Pichot C., Belmonte J., Sutra J.P., Zidkova J., Chanez P., Shahali Y., Sénéchal H., Poncet P. Clinical Reviews in Allergy & Immunology 2017; 1-22, DOI: https://doi.org/10.1007/s12016-017-8602-y

The Response of Macro-and Micronutrient Nutrient Status and Biochemical Processes in Rats Fed on a Diet with Selenium-Enriched Defatted Rapeseed and/or Vitamin E Supplementation. Rýdlová M., Růnová K., Száková J., Fučíková A., Hakenová A., Mlejnek P., Zídek V., Tremlová J., Mestek O., Kaňa A., Zídková J., Melčová M., Truhlářová K., Tlustoš P. BioMed Research International 2017, DOI: http://dx.doi.org/10.1155/2017/6759810

Effect of selenium-enriched defatted rape seeds on tissue cadmium and essential elements utilization in rats. Myška A., Száková J., Fučíková A., Mlejnek P., Zídek V., Tremlová J., Mestek O., Koplík R., Zídková J., Melčová M., Tlustoš, P. Czech Journal of Animal Science 2016; 61(11):496-505, DOI: http://dx.doi.org/10.17221/88/2015-CJAS

Biochemical and hematological response of rats on defatted rape seeds addition into the diet. Tvrdá J., Tůmová N., Fučíková A., Zídková J., Melčová M., Száková J., Mlejnek P., Zídek V., Mestek O., Kaňa A., Tlustoš P. Academia Journal of Agricultural Research 2015; 3(12): 395-401, DOI: 10.15413/ajar.2015.0162

Impact of cadmium on the level of hepatic metallothioneins, essential elements, and selected enzymes in the experimental rat model. Zídková J., Melčová M., Bartošová K., Šestáková I., Zídek V., Száková J., Miholová D., Tlustoš P. Czech Journal of Animal Science 2014; 59(12):548-556

Female serum of immunoglobulins G, A, E and their immunological reactions to seminal fluid antigens. Brázdová A., Zídková J., Sénéchal H., Peltre G., Cibulka J., Ulčová-Galová Z. Folia Biologica-Prague 2012; 58():251-255

Autocrine effects of visfatin on hepatocyte sensitivity to insulin action. Škop V., Kontrová K., Zídek V., Sajdok J., Pravenec M., Kazdová L., Mikulík K., Zídková J. Physiological Research 2010; 59():615-618

SsrA genes of streptomycetes and association of proteins to the tmRNA during development and cellular differentiation. Mikulík K., Palečková P., Felsberg J., Bobek J., Zídková J., Halada P. Proteomics 2008; 8(7):1429-1441, DOI: http://dx.doi.org/10.1002/pmic.200700560

Lidé a kontakty

Vedoucí skupiny:

doc. Ing. Igor Hochel, CSc. - místnost B244 (V02), tel: 220 445 166 (3019)

Profesor:

prof. Ing. Jan Káš, DrSc. - místnost B364, tel: 220 443 018

Odborní asistenti:

Ing. Vojtěch Škop, Ph.D.

RNDr. Jarmila Zídková, CSc. - místnost B232a, tel: 220 445 155

Doktorandi:

Ing. Magdalena Melčová - místnost B211, tel: 220 445 154

Ing. Petr Svoboda - místnost B211, tel: 220 445 154

Ing. Diana Rayová - místnost B211, tel: 220 445 154

Technický personál:

Daniela Weisserová - místnost B211, tel: 220 445 154

Aktualizováno: 27.2.2018 10:09, Autor: Tereza Kobzová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi