Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚstav biochemie a mikrobiologie  → Vědecké zaměření ústavu → Vědecké skupiny → Laboratoř živočišné biochemie
iduzel: 29803
idvazba: 37930
šablona: stranka
čas: 24.2.2018 07:04:44
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Laboratoř živočišné biochemie

Náplní práce laboratoře živočišné biochemie je zejména molekulární endokrinologie a imunologie, výzkum vlivu oxidativního stresu na organismus a stanovení nádorových markerů. Na molekulární úrovni se zabýváme výzkumem regulačních mechanismů, ke kterým dochází v tukové a jaterní tkáni a které mají vliv na rozvoj insulinové resistence a metabolického syndromu. Dále zkoumáme vliv různě podávaných těžkých kovů a selenu na hladiny antioxidačních enzymů a metalothioneinů a na celkový metabolismus laboratorního potkana. Posledním tématem je výzkum imunologických příčin neplodnosti, kde je snahou identifikovat hlavní antigeny a imunogeny lidských spermií a seminální plasmy.

Řešené projekty

Mechanismus působení adipokinů

Obesitou trpících lidí neustále přibývá, přičemž již před 20 lety bylo objeveno, že tuková tkáň není pouhé uložiště tuku, ale probíhá zde regulace na velice složité úrovni a dochází tu k sekreci tkáňových hormonů označovaných jako adipokiny. Ty mají vliv zejména na metabolismus lipidů a sacharidů a jsou často odpovědné za rozvoj insulinové resistence a následně cukrovky II. typu. Tento objev udělal z pouhého úložiště největší endokrinní orgán v těle. Naším cílem je studium vlastností důležitého, nedávno objeveného adipokinu – visfatinu. Metodickým přístupem tohoto studia je zejména in vitro specifické snížení nebo zvýšení exprese genu daného adipokinu. Po specifické změně exprese genu pro visfatin v adipocytech a hepatocytech dochází k analýze biochemických vlastností takto změněných buněk.

In vitro kultivovaný adipocyt s červeně obarvenými tukovými kapénkami.                                 

In vitro kultivovaný adipocyt s červeně obarvenými tukovými kapénkami.         

Výzkum biochemických vlastností buněk pomocí dvourozměrné elektroforesy.

 Výzkum biochemických vlastností buněk pomocí dvourozměrné elektroforesy.

Spolupráce

 • Mikrobiologický ústav AV ČR
 • Fyziologický ústav AV ČR
 • IKEM Praha

Mechanismy a důsledky akumulace lipidů v játrech

V tomto tématu se opět zabýváme vlivem zvýšeného množství tuku na rozvoj poruch jako je insulinová resistence. V játrech dochází vlivem akumulace tuku k blokování insulinového signálu a naší snahou je popsat enzymový mechanismus, jakým k tomu dochází. Projekt probíhá částečně v institutu klinické a experimentální medicíny, kde jsou jako modelový organismus využiti laboratorní potkani. V naší laboratoři provádíme výzkum in vitro na stabilních liniích a na primárních tkáňových kulturách odvozených z potkaních jater u nás v laboratoři.

Tkáňová kultura primárních hepatocytů.

Tkáňová kultura primárních hepatocytů.

Spolupráce

 • Institut klinické a experimentální medicíny

Vliv ingesce půd, antropogenně kontaminovaných těžkými kovy, na změny biochemických a fyziologických parametrů laboratorního potkana

Zdravotní riziko plynoucí z přítomnosti toxických prvků v oblasti dolů a metalurgických provozoven na organismus obyvatel je zřejmé, a proto je věnována zvýšená pozornost úrovni kontaminace životního prostředí těžkými kovy. Kovy jsou významné pro řadu fysiologických procesů. Nedávné studie prokázaly, že chrom a kadmium indukují oxidativní stres zvyšováním oxidace lipidů a snižováním hladiny glutathionu v játrech, způsobují poškození DNA jaterních buněk a ovlivňují vylučování produktů metabolismu tuků močí. Na modelovém organismu laboratorního potkana byl analysován dopad těžkých kovů, zejména Cd, ve formě anorganických solí v experimentálních dietách a v rostlinných přísadách, které byly vypěstovány na kontaminovaných půdách. Je sledován zejména vliv takto podávaného Cd na aktivitu vybraných antioxidačních enzymů, hladinu metalothioneinů a celkový zdravotní stav potkana.

Vliv v dietě podávaného kadmia na fysiologický stav laboratorního potkana. Zleva - kontrolní dieta, nízký obsah kadmia, střední obsah kadmia, vysoký obsah kadmia. (originál)

Vliv v dietě podávaného kadmia na fysiologický stav laboratorního potkana. Zleva: kontrolní dieta; nízký obsah kadmia; střední obsah kadmia; vysoký obsah kadmia.

Spolupráce

 • Fyziologický ústav AV ČR
 • Česká zemědělská univerzita v Praze

Vliv selenu na vybrané biochemické parametry u laboratorního potkana

Selen (Se) je významný stopový prvek esenciální pro člověka i zvířata, jeho nedostatek, ale i nadbytek vede ke vzniku závažných poruch, včetně poruch spojených s neplodností. Selen hraje důležitou roli v organismu na základě svých antioxidačních účinků, napomáhá též udržovat správnou hladinu některých hormonů. Je součástí mnoha organických sloučenin i proteinů, jejichž biologická účinnost se významně liší. Česká republika patří mezi oblasti s nízkým obsahem selenu v půdě, což vede k jeho deficitu v rostlinné produkci a následně v lidském i zvířecím organismu. Naší prací je stanovení aktivity vybraných antioxidačních enzymů v plasmě a některých tkáních laboratorního potkana po podání různých dávek selenu ve stravě a sledování jeho vlivu na celkový zdravotní stav zvířat. Dále sledujeme vliv hladiny selenu na fysiologický stav a reprodukci u lidí ve spolupráci s klinickým pracovištěm.

Spolupráce

 • Fyziologický ústav AV ČR
 • Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Gynekologicko-porodnické oddělení fakultní nemocnice Plzeň
 • Genetika Plzeň s.r.o.

Problematika neplodnosti spojená s imunitními poruchami

Neplodnost se celosvětově stává významným zdravotním problémem. Odhaduje se, že až u 20 % párů jsou za neplodnost odpovědné imunologické příčiny, z nichž nejvýznamnější jsou protilátky proti spermiím. Ty můžou na spermie působit buď toxicky, nebo aglutinačně – to pak dojde ke spojení spermií např. hlavičkami nebo bičíky. Je více důvodů, proč dochází u ženy, ale i u muže k produkci těchto škodlivých protilátek. Naším hlavním cílem je identifikovat hlavní antigeny povrchu spermií a seminální plasmy metodou imunoblotu, kde jako primární protilátka slouží právě krevní sérum neplodných žen. Poznatky pak bude možné využít jak k diagnostice, tak k terapii této závažné poruchy.

Různé způsoby aglutinace spermií.

Různé způsoby aglutinace spermií.

Spolupráce

 • Gynekologicko-porodnické oddělení fakultní nemocnice Plzeň
 • Pasteur Institute a Hospital Trousseau Paris, France
 • Ústav pro péči o matku a dítě Praha
 • Genetika Plzeň s.r.o.

Publikace

BioTech 2014 and 6th Czech–Swiss Biotechnology Symposium (Guest editorial)
Kas J, Chisti J
Biotechnol Adv 2015; 33(6/2):993
DOI: 10.1016/j.biotechadv.2015.06.005

Autophagy-lysosomal pathway is involved in lipid degradation in rat liver
Skop V, Cahova M, Papackova Z, Palenickova E, Dankova H, Baranowski M, Zabielski P, Zdychova J, Zidkova J, Kazdova L
Physiol Res 2012; 61():287-297

Female Serum of Immunoglobulins G, A, E and Their Immunological Reactions to Seminal Fluid Antigens
Brazdova A, Zidkova J, Senechal H, Peltre G, Cibulka J, Ulcova-Galova Z
Folia Biol.-Prague 2012; 58():251-255

Dezintegrace lidských spermií a charakterizace jejich antigenů
Brázdová A, Zídková J, Cibulka J, Vališová M, Škop V, Ulčová-Gallová Z
Chem Listy 2011; 105():885-889

Autocrine effects of visfatin on hepatocyte sensitivity to insulin action.
Skop V, Kontrová K, Zídek V, Sajdok J, Pravenec M, Kazdová L, Mikulík K, Zídková J
Physiol Res 2010; 59():615-618

Effect of mitogen lectin on lymphocyte or brain cortex cell activation.
Kovaru H, Kovaru F, Pav M, Dvorak R, Palikova M, Raboch J, Zidkova J
Neuroendocrinol Lett 2010; 31():325-329

Antisperm Antibodies.
Sedlackova T, Zidkova J, Brazdova A, Melcova M, Skop V, Cibulka J, Ulcova-Gallova Z
Chem Listy 2010; 104(1):3-6

Adipocytokines - Recently Discovered Fat Tissue Hormones.
Skop V., Kontrova K., Zidkova J., Zidek V.
Chem Listy 2009; 103(3):187-192

RNA Interference and Practical Aspects of Its Application.
Kontrova K, Skop V, Sajdok J, Zidkova J
Chem Listy 2009; 103(4):302-309

SsrA genes of streptomycetes and association of proteins to the tmRNA during development and cellular differentiation.
Mikulík K, Palečková P, Felsberg J, Bobek J, Zídková J, Halada P
Proteomics 2008; 8(7):1429-1441
DOI: 10.1002/pmic.200700560

CD36 regulates fatty acid composition and sensitivity to insulin in 3T3-L1 adipocytes.
Kontrova K, Zidkova J, Bartos B, Skop V, Sajdok J, Kazdova L, Mikulik K, Mlejnek P, Zidek V, Pravenec M
Physiol Res 2007; 56(4):493-496

A new method of age estimation based on the changes in human non-collagenous proteins from dentin.
Sajdok J, Pilin A, Pudil F, Zidkova J, Kas J
Forensic Sci Int 2006; 156(2-3):245-249
DOI: 10.1016/j.forsciint.2005.10.015

Effects of oxidised dietary cod liver oil on the reproductive functions of Wistar rat.
Zidkova J., Sajdok J., Kontrova K., Kotrbova-Kozak A., Hanis T., Zidek V., Fucikova A.
J Sci Food Agric 2004; 22(3):108-120

Lidé a kontakty

Vedoucí skupiny:

 • doc. Ing. Igor Hochel, CSc. - místnost B244 (V02), tel: 220 445 166 (3019)

Profesor:

 • prof. Ing. Jan Káš, DrSc. - místnost B364, tel: 220 443 018

Odborní asistenti:

 • Ing. Vojtěch Škop, Ph.D. - místnost B211, tel: 220 445 154
 • RNDr. Jarmila Zídková, CSc. - místnost B232a, tel: 220 445 155

Doktorandi:

 • Ing. Andrea Brázdová - místnost B211, tel: 220 445 154
 • Ing. Martin Knížek - místnost B211, tel: 220 445 154
 • Ing. Magdalena Melčová - místnost B211, tel: 220 445 154
 • Ing. Tereza Stará - místnost B211, tel: 220 445 154
 • Ing. Petr Svoboda - místnost B211, tel: 220 445 154
 • Ing. Kamila Šigutová - místnost B211, tel: 220 445 154

Technický personál:

 • Daniela Weisserová - místnost B211, tel: 220 445 154

Aktualizováno: 17.2.2017 11:05, Autor: Tereza Kobzová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi