Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 56632
idvazba: 66171
šablona: stranka
čas: 28.3.2023 03:24:19
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 56632
idvazba: 66171
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'biomikro.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 56632
path: 8548/29628/29629/29705/29759/29793/29801/56632
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Girl in a jacket

prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.

Tel: +420 220443022
Email: tomas.ruml@vscht.cz

VZDĚLÁNÍ


2008 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav kvasné chemie a bioinženýrství
Kandidát biologických věd, Obor: Mikrobiologie
Disertační práce: Studium exkrece thiaminu u mutantů Saccharomyces cerevisiae
1973–1978 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav kvasné chemie a bioinženýrství
Obhajoba Ing. Obor: kvasné chemie a technologie
Diplomová práce: Fysiologické charakteristiky Candida utilis rostoucí na ethanolu

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI


09/2013-08/2020 vedoucí Ústavu biochemie a mikrobiologie, VŠCHT, Praha
01/2012–12/2019 děkan FPBT VŠCHT, Praha
2009/2011 prorektor pro zahraničí - VŠCHT, Praha
2006/2009 proděkan pro vědu a výzkum FPBT VŠCHT, Praha
12/2002 – dosud profesor, Ústav biochemie a mikrobiologie - VŠCHT, Praha
01/1996 – dosud docent, Ústav biochemie a mikrobiologie - VŠCHT, Praha
09/1984 odborný asistent, Ústav biochemie a mikrobiologie - VŠCHT, Praha

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST


Struktura, interakce, transport a funkce retrovirových proteinů a částic, biosorpce těžkých kovů, biodegradace pesticidů, vliv organických látek na lidské buňky, biokompatibilita materiálů pro klinické aplikace, aktivita molekul a nanočástic pro fotodynamickou terapii, Bioprospekce - analýza léčivých účinků mořských a rostlinných zdrojů

ORGANIZAČNÍ ČINNOST


Hlavní organizátor 3 mezinárodních symposií: „Retrovirus Assembly Meeting“ (2000, 2004 a 2008 v Praze), spoluorganizátor 6 dalších mezinárodních symposií

ZAHRANIČNÍ STUDIJNÍ POBYTY


University of Alabama at Birmingham - virologie 1989-1991, 1994 (3 měsíce), 1996 (3 měsíce), 1998 (3 měsíce); City College New York (aktivace protoonkogenů) 1993 (3 měsíce)

PUBLIKAČNÍ AKTIVITA


Vědecké práce ve WoS: 206
Spoluautor 8 patentů (z toho dva realizovány licenční smlouvou)
Počet citací bez autocitací: 3 343
H-index: 31

PEDAGOGICKÁ AKTIVITA


Zavedl nový studijní program - Forenzní analýza, inicioval a spoluzaložil nový studijní program Bioinformatika.

Zavedl a vyučoval nové kurzy: Molekulární genetika, Genové inženýrství, Genetické manipulace - laboratorní kurz, Průmyslová mikrobiologie; Učil: Mikrobiologie. Laboratoř: Mikrobiologie, Biochemie, Mikrobiální analýza potravin.

Vedl 84 obhájených diplomových prací (4 cena J. Hlávky za nejlepší diplomovou práci) a 24 Ph.D. studenti úspěšně obhájili své práce (jedno 3. místo v ceně Sanofi Pasteur, dvěma uděleno Votočkovo stipendium a jedna Cena J. Hlávky).

OCENĚNÍ


2012 Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy „Za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací“
2014 Cena rektora „Za mimořádné výsledky ve výzkumu a úspěšnou propagaci vědy“
2015 Cena Vietnamského presidenta „Za zásluhy o porozumění mezi národy“
Aktualizováno: 20.11.2020 12:30, Autor: Dalibor Trapl

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi