Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚstav biochemie a mikrobiologie  → Vědecké zaměření ústavu → Vědecké skupiny → Laboratoř aplikované proteomiky
iduzel: 29795
idvazba: 37922
šablona: stranka
čas: 24.9.2020 02:54:55
verze: 4723
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Laboratoř aplikované proteomiky

Naše laboratorní skupina se věnuje aplikaci proteomických postupů využívajících jako detekční koncovku hmotnostní spektrometrii ke studiu širokého spektra biologických systémů. Proteomika, kterou lze definovat jako disciplínu zabývající se komplexním studiem proteinů v daném čase za definovaných podmínek, je jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících vědních oborů.

V laboratoři využíváme pro studium proteinů hmotnostně spektrometrické techniky; jmenovitě MALDI-TOF/TOF a LC-ESI-Q-TOF. Zaměřujeme se na identifikaci a kvantifikaci proteinů spojených s reakcí rostlin (převážně plodin) na abiotické stresy (chlad, salinita, sucho), studium proteinů buněčných membrán a proteinů obsažených v nerozpustných matricích jako jsou mineralizáty srdečních chlopní, barevné vrstvy uměleckých děl, historické malty či archeologické artefakty. Spolupracujeme též s dalšími skupinami v rámci našeho ústavu i mimo něj na řešení mikrobiologických i proteomických úkolů.  

Řešená problematika - příklady

 •   Identifikace proteinů souvisejících s reakcí ječmene na stres chladem
 •   Studium membránových komplexů zapojených v signálních drahách rostlin
 •   Proteomické aspekty mineralizace srdečních chlopní
 •   Studium proteinů v uměleckých dílech a historických maltách
 •   Identifikace složek zooplanktonu
 •   Proteomická analýza retrovirů
 •   Identifikace patogenních mikroorganismů
 •   Rozvoj technik pro kvantifikaci proteinů pomocí hmotnostní spektrometrie (metody iTRAQ, dimethylové značení, TOP3 etc)

Obrázek1 (originál)   matrix (originál)    umeni (originál)   salmonela (originál)

Metodika

 • Peptidové mapování   →   identifikace proteinů
 • Povrchové mapování   →   studium prostorové struktury proteinů
 • Biotyping   →   identifikace mikroorganismů
 • Kvantifikace proteinů pomocí isotopových značek i bez nich (metody iTRAQ, dimethyl labelling, SIM, TOP3, MeanInt)
 • Cross-linking a pull-down membránových komplexů

Personální složení

Vedoucí skupiny:

prof. Dr. Ing. Radovan Hynek

Profesoři a docenti:

prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc.

doc. Ing. Mgr. Štěpánka Kučková, Ph.D.

Odborní asistenti:

Ing. Jiří Šantrůček, Ph.D.

Ing. Petra Junková, Ph.D.

Doktorandi:

Ing. Tereza Bláhová, Ing. Tatiana Smirnova, Ing. Ondřej Novotný, Ing. Anna Zubová, Ing. Iva Pitelková, Ing. Lucie Maršálová, Ing. Lucie Coufalová

Naše stroje

MALDI-TOF/TOF                                                                                             LC-ESI-Q-TOF

Maldi tof (originál)      qtof (originál)

Vybrané publikace

1. Michalusova I., Trubacova D., Cejnar P., Kuckova S., Santrucek J., Hynek R.: Direct tryptic cleavage in bone tissue followed by LC-MS/MS as a first step towards routine characterization of proteins embedded in alveolar bones. International Journal of Mass Spectrometry vol. 455 (2020). IF 1,658

2. Kuckova S., Zitkova K., Novotny O., Smirnova T.: Verification of cheeses authenticity by mass spectrometry. Journal of Separation Science 42, 3487-3496 (2019). IF 2,516

3. Kuckova S., Cejnar P., Santrucek J., Hynek R.: Characterization of proteins in cultural heritage using MALDI-TOF and LC-MS/MS mass spectrometric techniques. Phys. Sci. Rev. 4 Article No: UNSP 20180011(2019).

4.   Hynek R., Kuckova S., Cejnar P., Junková P., Prikryl I., Říhová Ambrožová J.: Identification of freshwater zooplankton species using protein profiling and principal component analysis. Limnology and Oceanography Methods  16, 199-204 (2018). IF 1,992

5.   Kuckova S., Hamidi-Asl E., Sofer Z., Marvan P., De Wael K., Sanyova J., Janssens K.: A simplified protocol for usage of new immuno-SERS probes for detection of casein, collagens and ovalbumin in cross-sections of artworks. Analytical Methods 10, 1054-4602 (2018). IF 1,900

 6.   Kosová K., Chrpová J., Šantrůček J., Hynek R., Štěrbová L., Vítámvás P., Bradová J., Prášil I.T.: The effect of Fusarium culmorum infection and deoxynivalenol (DON) application on proteome response in ktivi cultivars Chevron and Pedant. Journal of Proteomics 169, 112-124 (2017). IF 3,914

 7.   Křížová I., Schultz J., Němec I., Čabala R., Hynek R., Kuckova S.: Comparison of analytical tools appropriate for identification of proteinaceous additives in historical mortars. Analytical and Bioanalytical Chemistry 410, 189-200 (2018). IF 3,431

 8.   Sekereš J., Pejchar P., Šantrůček J., Vukašinovič N., Žárský V., Potocký M.: Analysis of exocyst subunit EXO70 family reveals distinct membrane polar domains in tobacco pollen tubes. Plant Physiol. 173, 1659-1675 (2017); IF 6,456

9.   Maršálová L.,Vítámvás P., Hynek R., Prášil I. T., Kosová K.: Proteomic response of Hordeum vulgare cv. Tadmor and Hordeum marinum to salinity stress: Similarities and differences between a glycophyte and a halophyte. Frontiers in Plant Science 7, article number 1154 (2016). IF 4,495.

10.   Pavelka J., Smejda L., Hynek R., Kučková S.: Immunological detection of denatured proteins as a method for rapid identification of food residues on archaeological pottery Journal of Archaeological Science 73, 25-35 (2016).  IF 2,255

11.   Junková P., Prchal J., Spiwok V., Pleskot R., Kadlec L. Krásný L., Hynek R., Hrabal R. and Ruml T.: Molecular aspects of the interaction between Mason-Pfizer monkey virus matrix protein and artificial phospholipid membrane. PROTEINS: Structure, Function, and Bioinformatics. (Přijato: Srpen 2016) IF 2,499

12.   Krasny L., Pompach P., Strnadova M., Hynek R., Valis K., Havlicek V., Novak P., Volny M.: High-throughput workflow for identification of phosphorylated peptides by LC-MALDI-TOF/TOF-MS coupled to in situ enrichment on MALDI plates functionalized by ion landingJ.Mass Spectrom. 50, 802-811 (2015). IF 2,541

13.   Kuckova Hrdlickova S., Rambouskova G., Hynek R., Cejnar P., Oltrogge D., Fuchs R.: Evaluation of mass spectrometric data using principal component analysis for determination of the effects of organic lakes on protein binder identification. Journal of Mass Spectrometry 50: 1270-1278 (2015). IF 2,541

Aktualizováno: 24.6.2020 09:28, Autor: Dalibor Trapl

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi