Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚstav biochemie a mikrobiologie  → Vědecké zaměření ústavu → Vědecké skupiny → Laboratoř molekulární biologie a virologie
iduzel: 29801
idvazba: 37928
šablona: stranka
čas: 24.9.2020 04:34:11
verze: 4723
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Laboratoř molekulární biologie a virologie

Snažíme se objasnit mechanismus transportu strukturních molekul (bílkovin), ze kterých se skládá retrovirová částice (mezi retroviry patří např. HIV způsobující AIDS). Studujeme jejich vzájemnou interakci a roli v transportních mechanismech infikované buňky. Využíváme technik molekulární genetiky a molekulového modelování, pracujeme s tkáňovými kulturami, struktury proteinů řešíme pomocí nukleární magnetické resonance. Transport sledujeme mikroskopií fluorescenčně značených proteinů v živých buňkách v reálném čase. Strukturu částic zjišťujeme elektronovou mikroskopií. Toto studium má význam pro vývoj nových antivirotik a vývoj vektorů využitelných pro genové terapie (cílení terapeutických molekul na místo určení v nemocném organismu např. do nádoru). Na toto studium navazuje i příprava fluorescenčních molekul pro zobrazování nádorů.

Cílem studia biokompatibility modifikovaných polymerů je vývoj nových postupů pro funkční nahrazení poškozených tkání (např. při popáleninách). Výzkum je tedy soustředěn na navrhování polymerů a jejich vhodné modifikace pro následné použití v medicínské praxi.

Aktuálně řešené projekty

Analýza molekulárního uspořádání retrovirové částice a interakcí vedoucích k jejímu vzniku

Řešené otázky:

 • Jaká je struktura retrovirových proteinů a částic?
 • Jaké interakce napomáhají tvorbě virových částic?
 • Jak je řízen buněčný transport retrovirových proteinů? Lze jej ovlivnit?

 Změna transportu virového proteinu potlačením produkce jedné ze složek molekulového dyneinového motoru (pomocí siRNA). (edited 20.2.17 15:28:43) (originál)   

Změna transportu virového proteinu potlačením produkce jedné ze složek molekulového dyneinového motoru (pomocí siRNA).

Spolupráce:

 • prof. Eric Hunter, Ph.D.; Emory University, USA

Podpora:

 • Grant KONTAKT - MŠMT ČR

Centrum aplikované genomiky

Řešené otázky:

 • Lze retrovirové částice využít pro transport genů do vybraných tkání?
 • Jakým mechanismem se skládají retrovirové částice?
 • Jaká je struktura virových proteinů a jaké interakce vedou ke složení viru?

Struktura retrovirového proteinu interagujícího s buněčným motorem vyřešena pomocí NMR spektroskopie. Vlevo nahoře standardní typ proteinu, vlevo dole mutant téhož proteinu neschopný interakce.  

Struktura retrovirového proteinu interagujícího s buněčným motorem vyřešena pomocí NMR spektroskopie. Vlevo nahoře standardní typ proteinu, vlevo dole mutant téhož proteinu neschopný interakce.

 Struktura proteinových nanočástic vytvořených in vitro z retrovirových proteinů.

Struktura proteinových nanočástic vytvořených in vitro z retrovirových proteinů.

Spolupráce:

 • prof. Václav Pačes, DrSc.; Ústav molekulární genetiky AVČR

Podpora:

 • Grant MŠMT ČR

Bioaktivní biokompatibilní povrchy a nové nanostrukturované kompozity pro aplikace v medicíně a farmacii

Řešené otázky:

 • Jaká je vhodná kombinace polymeru a buněk pro kožní transplantáty?
 • Jak účinně a jakým mechanismem působí protinádorová léčiva?
 • Co způsobují specifické modifikace proteinů v lidských buňkách?

Proliferace dvou typů kožních buněk na modifikovaném polymeru. Vlevo myší embryonální fibroblasty (NIH 3T3), vpravo lidské keratinocyty (HaCaT). Membrány buněk barveny konjugátem faloidinu s TRITC (červená), jádra barvena DAPI (modrá). (Fluorescenční mikroskopie Olympus IX-51).

Proliferace dvou typů kožních buněk na modifikovaném polymeru. Vlevo myší embryonální fibroblasty (NIH 3T3), vpravo lidské keratinocyty (HaCaT). Membrány buněk barveny konjugátem faloidinu s TRITC (červená), jádra barvena DAPI (modrá). (Fluorescenční mikroskopie Olympus IX-51).

Cílení fluorescenčních barviv do mitochondrií nádorových buněk. Buněčná linie lidských embryonálních buněk z ledvin (HEK 293T). A - Lokalizace polymethiniové soli (RFP), B - MitoTracker (FITC), C - překryv A a B, D - překryv s DAPI, E - překryv se snímkem v procházejícím světle, F - HEK 293T v procházejícím světle. 

Cílení fluorescenčních barviv do mitochondrií nádorových buněk. Buněčná linie lidských embryonálních buněk z ledvin (HEK 293T). A - Lokalizace polymethiniové soli (RFP), B - MitoTracker (FITC), C - překryv A a B, D - překryv s DAPI, E - překryv se snímkem v procházejícím světle, F - HEK 293T v procházejícím světle.

Podpora:

 • Grant AV ČR

Vybrané publikace

Microstructural, mechanical, corrosion and cytotoxicity characterization of the hot forged FeMn30(wt.%) alloy
Capek J, Kubasek J, Vojtech D, Jablonska E, Lipov J, Ruml T
Mater Sci Eng C 2016; 58():900-908
DOI: 10.1016/j.msec.2015.09.049

Structure, mechanical characteristics and in vitro degradation, cytotoxicity, genotoxicity and mutagenicity of novel biodegradable Zn-Mg alloys
Kubásek J, Vojtěch D, Jablonská E, Pospíšilová I, Lipov J, Ruml T
Mater Sci Eng C 2016; 58():24-35
DOI: 10.1016/j.msec.2015.08.015

Water-soluble octahedral molybdenum cluster compounds Na2[Mo6I8(N3)6] and Na2[Mo6I8(NCS)6]: syntheses, luminescence, and in vitro studies
Kirakci K, Kubát P, Kučeráková M, Šícha V, Gbelcová H, Lovecká P, Grznárová P, Ruml T, Lang K
Inorg Chim Acta 2015; 441():42-49
DOI: 10.1016/j.ica.2015.10.043

Resonance assignments of the myristoylated Y28F/Y67F mutant of the Mason-Pfizer monkey virus matrix protein
Doležal M, Hrabal R, Ruml T, Rumlová M
Biomol NMR Assign 2015; 9():229-233
DOI: 10.1007/s12104-014-9580-0

Mechanical Properties and Biocompatibility of Attacus atlas and Bombyx mori Silk Fibers Released from Cocoons by Alkali Treatment
Nindhia TGT, Knejzlík Z, Ruml T, Nindhia TS
J Life Sci Technol 2015; 3():20-25
DOI: 10.18178/jolst.3.1.20-25

Study of Cytotoxic Effects of Benzonitrile Pesticides
Lovecka P, Thimova M, Grznarova P, Lipov J, Knejzlik Z, Stiborova H, Nindhia TGT, Demnerova K, Ruml T
BioMed Res Int 2015; 2015():381264
DOI: 10.1155/2015/381264

PTEN sequence analysis in endometrial hyperplasia and endometrial carcinoma in Slovak women
Gbelcová H, Bakeš P, Priščáková P, Šišovský V, Hojsíková I, Straka L', Konečný M, Markus J, D'Acunto CW, Ruml T, Böhmer D, Danihel L', Repiská V
Anal Cell Pathol 2015; 2015():746856
DOI: 10.1155/2015/746856

FAITH - Fast Assembly Inhibitor Test for HIV
Hadravová R, Rumlová M, Ruml T
Virology 2015; 486():78-87
DOI: 10.1016/j.virol.2015.08.029

Striking Antitumor Activity of a Methinium System with Incorporated Quinoxaline Unit Obtained by Spontaneous Cyclization
Briza T, Kralova J, Dolensky B, Rimpleova S, Kejik Z, Ruml T, Hajduch M, Dzubak P, Mikula I, Martasek P, Pouckova P, Kral V
ChemBioChem 2015; 16():555-558
DOI: 10.1002/cbic.201402662

Synthesis and biological evaluation of nandrolone-bodipy conjugates
Jurášek M, Rimpelová S, Pavlíčková V, Ruml T, Drašar P
Steroids 2015; 97():62-66
DOI: 10.1016/j.steroids.2014.10.002

Lidé a kontakty

vedoucí skupiny:

prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.

docent:

doc. Ing. Pavel Ulbrich, Ph.D.

odborní asistenti:

Ing. Jan Lipov, Ph.D.

Ing. Silvie Rimpelová, Ph.D.

Ing. Jan Prchal, Ph.D.

Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D.

Ing. Markéta Častorálová, PhD.

Kumar Rohitesh, Ph.D.

doktorandi:

Ing. Eva Jablonská

Ing. Lenka Strnadová

Ing. Lucie Peterková

Ing. Vladimíra Pavlíčková

Ing. Lucie Čtvrtečková

Ing. Jiřina Hadravová

Ing. Martina Koncošová

Ing. Nikola Vrzáčková

Ing. Habibullah Giyaullah

MSc. Lan Hoang

Ing. Sofie Kolibová

Ing. Radim Novotný

MSc. Van Nguyem Tran

Ing. Barbora Vokatá

technický personál:

Radka Budilová

Aktualizováno: 9.1.2019 16:39, Autor: Dalibor Trapl

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi