Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚstav biochemie a mikrobiologie  → Metody a technické vybavení ústavu
iduzel: 58857
idvazba: 69198
šablona: stranka
čas: 16.7.2024 07:30:09
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 58857
idvazba: 69198
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'biomikro.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '58857'
iduzel: 58857
path: 8548/29628/29629/29705/58857
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Metody a technické vybavení ústavu

Elektoroforetické metody

 • SDS-PAGE
 • agarosová elektroforéza
 • Western blot
 • RFLP
 • kapilární elektroforéza

Centrifugace, ultracentrifugace

 • mikrotitrační destičky až 0,5l láhve, max. RCF 1 000 000

Chromatografické metody

 • FPLC
 • HPLC
 • plynová chromatografie

Dezintegrace buněk

 • enzymová
 • mechanická - OneShot

Izolace nukleových kyselin

 • DNA
 • RNA
 • mRNA
 • cDNA
 • plasmidové DNA

PCR

 • PCR
 • qPCR
 • dPCR

Stanovení aktivity enzymů

 • peroxidasa, lipasa, amylasa, cellulasa, chitinasa, galaktosidasa, glukosidsa, mannosidasa, glukuronidasa, preoteasa, trypsin, fukosidas, nukleasa, katalasa, glutathionperoxidasa, glutathionreduktasa, glutathion-S-transferasa, thioredoxinreduktasa
 • další enzymy dle dohody

Produkce rekombinantních proteinů

 • E. coli
 • S. cerevisiae
 • tkáňové kultury
 • Arabidopsis thaliana
 • BY2 buňky
 • vyšší houby

Izolace lipidových tělísek a jejich charakterizace

 • mikroskopie
 • DLS

TLC analýza

 • sacharidy
 • lipidy

Purifikace oligosacharidů

Hmotnostní spektrometrie

 • MALDI-TOF/TOF
 • LC-ESI-Q-TOF

Imunochemické metody

 • ELISA
 • imunochromatografické testy

Spektrofotometrie: měření v kyvetách i mikrotitračních destičkách

 • absorbance
 • fluorescence shora/zdola
 • luminiscence
 • time-resolved luminiscence
 • flurescenční polarizace
 • u vybraných technik použití injektorů

Biolistická transformace

 • rostlinných buněk
 • živočišných buněk
 • v intaktních organismech

Mikroskopické metody

 • Fluorescenční mikroskopie a další typy světelných mikroskopií. Mnoho různých fluoroforů, objektivů i kamer. Konfokální mikroskopie (spinning disc), superrezoluční mikroskopie. Možnost pozorování živých buněk.
 • Transmisní elektronová mikroskopie (TEM) - příprava vzorků pro elektronovou mikroskopii – CPD (critical point drying), pokovování, pouhlíkování, příprava ultratenkých řezů, negativní barvení

Mikrobiologické metody

 • kultivační a identifikační metody klasické potravinářské mikrobiologie včetně ISO metod
 • identifikace mikroorganismů metodou MALDI-TOF MS
 • detekce a identifikace potravinářsky významných mikroorganismů pomocí PCR
 • kultivační stanovení fenotypové rezistence k antibiotikům (disková difuzní metoda, E-test)
 • detekce aktivit beta-laktamas metodou MALDI-TOF MS
 • genotypizační metody (PFGE, AFLP, RAPD, ERIC, MLST, mP-BiT…)
 • příprava geneticky modifikovaných kmenů bakterií
 • metabolická aktivita buněk biofilmu s využitím MTT testu nebo resazurinu
 • semikvantifikace biofilmu barvením krystalovou violetí
 • konstrukce DNA knihoven pro 16S rRNA geny a ITS oblast
 • detekce bodových polymorfismů (SNP) metodou MALDI-TOF MS
 • kvantifikace, viabilita a rekonstrukce struktury biofilmů
 • bioluminiscenční analýza aktivit signálních molekul systému quorum sensing

Ekotoxikologické testy

 • test s luminiscenční bakterií Vibrio fischeri
 • test klíčení semen

Test mutagenity

 • Amesův test
 • kometový test
 • HPRT test

Stabilita proteinů, studium interakce proteinů

 • Tycho – měření denaturačních křivek proteinů (např. na kontrolu stability proteinů)
 • GST – pull-down
 • imuno – pull-down
 • Thermoforéza (Monolith) – studium interakcí protein-protein, protein-nukleová kyselina, protein-liposomy

Příprava liposomů s různým složením (případně fluorescenčně značených) a studium jejich interakce s proteiny

Autentizace lidských buněčných linií metodou STR

Testování antibakteriálních aktivit

Testování korozní rychlosti degradovatelných materiálů

Bioinformatika

 • Protein-ligand docking (Glide, Plants)
 • Simulace molekulové dynamiky (Gromacs, Plumed)
 • Predikce struktury proteinů (Modeller)
Aktualizováno: 9.4.2021 15:53, Autor: Dalibor Trapl


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi